пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

Neuralgia n. trójdzielnego

Krótkie przeszywające bóle w przebiegu nerwu (na twarzy) po których następują okresy bez dolegliwości. Występuje jednostronnie, najczęściej wywołuje je nieszkodliwy bodziec (dotknięcie policzka szalikiem, ręką)

  • ucisk na nerw trójdzielny w miejscu, w którym opuszcza on pień mózgowy, guzy tylnego dołu czaszki, stwardnienie rozsiane.
  • chirurgiczne (operacja – dekompresja mikronaczyniowa –usunięcie naczynia lub oddzielenie go od korzenia nerwowego– wiąże się z ryzykiem uszkodzenia słuchu, niedokrwienia mózgu), farmakoterapia (leki p/padaczkowe –karbamazepina, fenytoina), terapie fizykalne – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, akupunktura.

05.06.2014; 00:55
хиты: 155
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
физиотерапия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь