пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

Wybrane zespoły bólu ostrego: ostry ból w narządzie ruchu.

 

W zależności od  rodzaju, mechanizmu i siły urazu , uszkodzenie w narządzie ruchu może dotyczyć: skóry, tkanki podskórnej, mięśni, ścięgien i więzadeł, naczyń, nerwów, okostnej, kości i stawów.

Ból mięśni.

Mięśnie mają dużą wrażliwość na ból, dlatego przeciążenia wysiłkowe i urazowe wywołują ostry ból. Jeśli ból jest odczuwany w trakcie wysiłku (nadmierne przeciążenie, ćwiczenia), a zmniejsza się po zaprzestaniu aktywności fizycznej jest to BÓL NIEDOKRWIENNY. Przykłady: zawał serca, dusznica bolesna, chromanie przestankowe.

Jeśli dochodzi do uszkodzenia włókien mięśniowych i tkanki łącznej (wzrost ciśnienia śródmięśniowego i rozwój odczynu zapalnego) jest to BÓL MIĘŚNI OPÓŹNIONY. Odczuwany 8 godzin po wysiłku i trwa przez kilka dni. Przykłady: przeciążenia mięśniowe u osób nie przystosowanych.

Postępowanie obejmuje:

1. Ograniczenie lub wyłączenie aktywności ruchowej:

            a. samounieruchomienie

            b. unieruchomienie zewnętrzne (wyciąg, opatrunek gipsowy)

            c. unieruchomienie wewnętrzne (techniki operacyjne rekonstrukcyjne).

2.Wczesne uruchamianie i rehabilitacja  ma na celu przerwanie sprzężenia „ruch-ból”. Niewielki

  ból podczas uruchamiania wpływa korzystnie na proces modulacji w rogach tylnych rdzenia

  kręgowego (np. najbardziej bolesne pierwsze ruchy po przerwie nocnej, dalsze ćwiczenia są

  mniej bolesne), ale mocny ból stanowi sygnał alarmowy świadczący o dalszym uszkodzeniu

  tkanek. Przedłużające się unieruchomienie prowadzi do zaniku mięśni i pogorszenia warunków

  regeneracji.


05.06.2014; 00:46
хиты: 132
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
физиотерапия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь