пользователей: 28681
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

7. Transport: dyfuzja prosta, ułatwiona, osmoza (roztwory izo-, hiper- i hypotoniczne), pompa sodowo-potasowa, egzocytoza, endocytoza, fagocytoza

7.

DYFUZJA PROSTA-jest procesem, który polega na samorzutnym transporcie cząsteczek mającym na celu wyrównanie stężeń.

DYFUZJA UŁATWIONA-zachodzi przy udziale białek pomocniczych, które uczestniczą w transporcie jonów i substancji o większych masach cząsteczkowych, nadal zgodnie z gradientem stężeń.

OSMOZA-jest odmianą dyfuzji, w której przez błonę półprzepuszczalną przenika rozpuszczalnik, aby wyrównać stężenia po obu stronach błony biologicznej. W mechanizmie osmotycznym jest transportowana woda.

POMPA SODOWO-POTASOWA- Jest to enzym, który uczestniczy w aktywnym transporcie jonów potasu i sodu. Utrzymuje równomierne stężenie jonów Na+ i K+ po obu stronach błony komórkowej. Jej działanie jest napędzane energią pochodzącą z hydrolitycznego rozkładu ATP.

EGZOCYTOZA- To transport, w którym formowane pęcherzyki przenoszą białka i lipidy między retikulum endoplazmatycznym, aparatem Golgiego i błoną komórkową.

ENDOCYTOZA- polega na transporcie cząstek do wnętrzna komórki, stąd przedrostek endo. Cząsteczka pobierana przez komórkę, po wcześniejszym rozpoznaniu, dzięki specjalnym białkom, przedostaje się do środka komórki przez błonę komórkową.

FAGOCYTOZA-zaczyna się od zetknięcia się cząsteczki transportowanej z błoną komórkową. Następnie dochodzi do wpuklenia błony, która otacza cząstkę i formowany jest obroniony pęcherzyk - fagosom.


22.01.2014; 03:06
хиты: 263
рейтинг:0
Естественные науки
химия
биохимия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь