пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

6. Budowa i funkcja błony komórkowej. Co to jest dwuwarstwa lipidowa, co to jest micela, amfipatyczność lipidów błonowych. Płynność błony, model płynnomozaikowy.

BŁONA KOMÓRKOWA.

Budowa-ma budowę dwuwarstwową,strukturę:

-asymetryczną,

-płynną

-wybioróczo przepuszczalną

Podstawowe elementy budujące błonę:

-fosfolipidy

-cholesterol

-glikolipidy

-białka strukturalne

-białka receptorowe

-białka transportowe

 

FUNKCJE:

-odziela komórkę od środowiska zewnętrznego

-kontaktuje komórkę z otoczeniem i innymi komórkami

-płynność i elastyczność umożliwia zmianę kształtu komórek,endocytozę

-selektywny transport jonów i substancji

DWUWARSTWA LIPIDOWA powstająca w roztworach wodnych niektórych lipidów błona zbudowana z dwóch warstw cząsteczek tych związków chemicznych.

Dwuwarstwa lipidowa stanowi podstawową część każdej błony biologicznej.Bez jej istnienia nie mogłyby funkcjonować żadne komórki żywe.

MICELE- to cząstki w trwałych emulsjach.Tworzą je związki chemiczne o własnościachh amfifilowych.Zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset cząsteczek.

CZĄSTKI AMFIPATYCZNE- to takie, które mają rejon hydrofobowy i hydriofilowy-czyli w przypadku bł. komórkowej są to lipidy.

MODEL PŁYNNOMOZAIKOWY- model budowy błony biologicznej zakładający, że błona jest dwuwymiarowym roztworem zorientowanych przestrzennie lipidów oraz globularnych białek integralnych i peryferyjnych.


22.01.2014; 03:10
хиты: 244
рейтинг:0
Естественные науки
химия
биохимия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь