пользователей: 28681
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

5. Co to jest kod genetyczny, jakie są jego cechy?

KOD GENETYCZNY- jest to sposób zapisu informacji genetycznej w DNA lub RNA określający sekwencję aminokwasów w kodowanym polipeptydzie.

CECHY:

-trójkowy-każdy z 20 aminokwasów kodowany jest przez 3 kolejne nukleotydy.

-jednoznaczny-każdy kodon koduje wyłącznie jeden aminokwas.

-zdegenerowany-aminokwasy mogą być kodowane przez jeden kodon lub przez kilka różnych kodonów

-niezachodzący-pojedyńczy nukleotyd wchodzi w skład wyłącznie jednego określonego kodonu.

-bezprzecinkowy-między kodonami nie ma żadnych przerw lub innych wyróżników.

-uniwersalny-w całym świecie obowiązuje podobny kod genetyczny, funkcjonujący wg podobnych zasad.

-kolinearny-rodzaj kodonów oraz ich liczba i kolejność ułożenia determinuje jakość,liczbę i kolejność ułożenia aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym.


22.01.2014; 03:05
хиты: 215
рейтинг:0
Естественные науки
химия
биохимия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь