пользователей: 28568
предметов: 12191
вопросов: 229674
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

4. Translacja - definicja procesu, miejsce zachodzenia, przebieg - inicjacja, elongacja, terminacja, rola mRNA i tRNA. Budowa rybosomów - różnica między eukariotycznym i prokariotycznym.

4.

TRANSLACJA-proces syntezy łańcuch polipeptydowego białek na matrycy mRNA. Odbywa się w cytoplazmie lub na błonach siateczki  śródplazmatycznej szorstkiej.

-AKTYWACJA-właściwy aminokwas jest dołączany do właściwego tRNA za pomocą wiązania estrowego.

-INICJACJA-ma miejsce kiedy mała podjednostka rybosomu przyłącza się do końca 5' mRNA.Do małej podjednostki przyczepia się duża.Uaktywniają się 2 miejsca. Miejsce P- peptydowe i A-akceptorowe.

-ELONGACJA-ma miejsce kiedy następny aminoacylo-tRNA przyłącza się do rybosomu w miejscu A.Potem translacja zachodzi na zasadzie komplementarności kodonu mRNA z antykodem na tRNA

-TERMINACJA-łańcuch polipeptydowy zostaje uwolniony do cytoplazmy,tRNA zostaje odzielone od mRNA,a rybosom rozpada się na podjednostki.

ROLA mRNA-przenosi informacje genetyczną z jądra do rybosomów

ROLA tRNA-transportuje aminokwasy do rybosomów

RYBOSOMY- zbudowany jest z dwóch dopasowanych do siebie podjednostek: małej i dużej. Obie podjednostki są zbudowane z białek i rRNA.

  • u prokariontów występują rybosomy 70S. Duża podjednostka zawiera 34 białka i dwie cząsteczki rRNA, a mała podjednostka awiera 21 białek i jedną cząsteczkę rRNA
  • u eukariontów występują rybosomy 80S oraz mniejsze rybosomy mitochondrialne i chloroplastowe przypominające rybosomy bakteryjne.

22.01.2014; 03:04
хиты: 170
рейтинг:0
Естественные науки
химия
биохимия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь