пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3. Co to jest splicing, gdzie zachodzi? Co to jest ekson i intron?

3.

SPLICING-usunięcie intronów i połaczenie eksonów z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych.Zachodzi podczas obróbki posttranskrypcyjnej.

EKSON-odcinek genu, kodujący sekwencję aminokwasów w cząsteczce białka.

INTRON-część sekwencji genu,która nie koduje sekwencji polipeptydu, a jedynie rozdziela kodujące eksony.


22.01.2014; 03:03
хиты: 37
рейтинг:0
Естественные науки
химия
биохимия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь