пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Історія туризму
» Туризм
» ІТ

Історія туризму

1 Що вивчає «Історія туризму» як навчальна дисципліна.
2 Розкрийте відмінності між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреації.
3 Періодизація історії туризму.
4 Подорожі як форма міжкультурних комунікацій. Культурна дифузія.
5 Передумови виникнення і розвитку туризму.
6 Переміщення в епоху первісних людей.
7 Морські подорожі в епоху Середньовіччя. &Які мотиви спонукали до подорожей у Середньовічний період?
8 Історія хрестових походів
9 Відкриття Америки. Христофор Колумб та його проект.
10 Географічні знання арабських купців
11 Роль міжнародних туристських організацій у розвитку співробітництва у сфері туризму.
12 Що таке свобода совісті?
13 Нормативно-правова база розвитку туризму в Україні.
14 Назвіть види туризму залежно від засобів пересування.
21.01.2014; 01:13
хиты: 746
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь