пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Екологія
» Біологія

Екологія

1 1 Алелопатія
2 2. Використання рослин у моніторингових дослідженнях
3 3. Вплив пестицидів на фітоекосистеми
4 4. Газостійкість рослин, основні адаптації, приклади
5 Дати комплексну екологічну оцінку ацидофілам
6 Дати комплексну екологічну оцінку базофілам
7 Дати комплексну екологічну оцінку галофітам
8 Дати комплексну екологічну оцінку геліофітам
9 Дати комплексну екологічну оцінку гігрофітам
10 Дати комплексну екологічну оцінку гідатофітам
11 Дати комплексну екологічну оцінку гідрофітам
12 Дати комплексну екологічну оцінку глікофітам
13 Дати комплексну екологічну оцінку епіфітам
14 Дати комплексну екологічну оцінку еутрофам
15 Дати комплексну екологічну оцінку ефемерам
16 Дати комплексну екологічну оцінку ефемероїдам
17 Дати комплексну екологічну оцінку комахоїдним рослинам
18 Дати комплексну екологічну оцінку кріофітам
19 Дати комплексну екологічну оцінку ксерофіти
20 Дати комплексну екологічну оцінку ліанам
21 Дати комплексну екологічну оцінку мезотрофам
22 Дати комплексну екологічну оцінку мезофітам
23 Дати комплексну екологічну оцінку оксилофітам
24 Дати комплексну екологічну оцінку оліготрофам
25 Дати комплексну екологічну оцінку омброфітам та омброфорам
26 Дати комплексну екологічну оцінку психрофітам
27 Дати комплексну екологічну оцінку рослинам напівпаразитам
28 Дати комплексну екологічну оцінку рослинам паразитам
29 Дати комплексну екологічну оцінку сапрофітам
30 Дати комплексну екологічну оцінку симбіотрофам
31 Дати комплексну екологічну оцінку склерофітам
32 Дати комплексну екологічну оцінку сукулентам
33 Дати комплексну екологічну оцінку ацидофілам
34 Дати комплексну екологічну оцінку сціогеліофітів і геліосціофітам
35 Дати комплексну екологічну оцінку сціофітам
36 Екологічна заміна рослинності та компенсація факторів місцезростань
37 Екологічна оцінка індикаційних ознак рослинності
38 Жаростійкість рослин, основні адаптації, приклади
39 Зясувати які процеси в організмі рослин забезпечують їхню стійкість
40 Індикаторні ознаки рослинності
41 Індикація структури екосистем
42 Методи виявлення рослиних індикаторів
43 Морозостійкість рослин, основні адаптації, приклади
44 Охарактеризувати поняття: Адаптація, генетична адаптація, акміміція, акліматизація, морфологічна адаптація, фізіолого-біологічна адаптація, швидка адаптація. Приклади
45 Оцінка ризику використання трансгених рослин
46 Оцінка стійкості та динаміки екосистем на основі фіто індикації
47 Посухостійкість рослин, основні адаптації, приклади
48 Проаналізувати антропогений фактор та його роль у трансформації рослинності
49 Проаналізувати біотичні фактори та їх еколого-ценотичне значення для рослин
50 Проаналізувати вертикальний розподіл тепла та його вплив на рослини
51 Проаналізувати використання рослинами видимої та не видимої сонячної радіації
52 Проаналізувати відношення рослин до вмісту в грунті кальцію
53 Проаналізувати відношення рослин до вмісту в грунті нітрогену
54 Проаналізувати вітер як екофактор та його дію на рослини
55 Проаналізувати вітер як екофактор та його дію на рослини
56 Проаналізувати вплив на життєдіяльність рослин оптимальних, мінімальних і максимальних температур
57 Проаналізувати вплив на рослини прямого та розсіяного світла
58 Проаналізувати на рослини вплив експозиції схилу
59 Проаналізувати вплив на рослини рельєфу місцевості та висоти над рівнем моря.
60 Проаналізувати едафічні умови та їх вплив на рослиний організм та рослинність
61 Проаналізувати екологічний вплив біотичних факторів грунту на рослиний організм
62 Проаналізувати екологічну значимість рослин для оздоровлення біосфери
63 Проаналізувати еколого-індикаційні групи рослин за вимогами до умов мінерального живлення
64 Проаналізуватиеколого-індикаційні групи рослин за відношенням до засоленості грунту
65 Проаналізувати еколого-ценотичне значення води як екофактора
66 Проаналізувати еколого-ценотичне значення фізичних властивостей грунтового середовища
67 Проаналізувати еколого-ценотичну оцінку хімічного складу грунтового середовища
68 Проаналізувати зоогенні відносини у рослиних угрупуваннях
69 Проаналізувати історичні фактори в житті рослин
70 Проаналізувати історію розвитку та внесок вітчизняних науковців у розвиток екології рослин
71 Проаналізувати кліматичні умови та їх роль у розвитку рослин
72 Проаналізувати основні екологічні фактори та їх вплив на рослини
73 Проаналізувати повітря як екофактор та його вплив на рослини
74 Проавналізувати роль світла у життєдіяльності рослин
75 Проаналізувати роль тепла як екофактора у житті рослин
76 Проаналізувати тепловий режим рослиних угрупувань
77 Проаналізувати типи рослин за вимогливістю до води
78 Проаналізувати типи рослин за вимогливістю до світла
79 Радіаційний стрес у рослин
80 Радіочутливість та радіоактивність рослин, основні адаптації, приклади
81 Солестійкість рослин, основні адаптації, приклади
82 Стійкість рослин до забруднення важкими металами
83 Стійкість рослин до хвороб. Основні приклади, адаптації
84 Фактори що спричиняють стрес реакції у рослин
85 Фітоіндикаційні шкали та їх особливості
86 Фітоіндикація як наукова екологічна проблема
87 Фітомоніторинг водойм
88 Фітомоніторинг грунтів
89 Фітомоніторинг забруднення атмосфери
90 Фітомоніторинг клімату
91 Фітострес, його особливості
92 Холодостійкість рослин, основні адаптації. Приклади
20.01.2014; 04:07
хиты: 14165
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь