пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Екологія
» Біологія

Охарактеризувати поняття: Адаптація, генетична адаптація, акміміція, акліматизація, морфологічна адаптація, фізіолого-біологічна адаптація, швидка адаптація. Приклади

Адаптація рослин – процес пристосування рослинних організмів до різних умов існування довкілля, які

забезпечують множину їхніх життєвих форм.

Існує декілька типів адаптації:

- генетична адаптація;

- аклімація;

- акліматизація;

- морфологічна адаптація;

- фізіологічно-біохімічна адаптація;

- швидка адаптація;

Генетична – адаптація відбувається протягом багатьох поколінь, використовуючи всі можливі

стратегії пристосувань і явищ мутації.

Аклімація – пристосування організму до штучно створених умов, які цей процес контролюють.

Акліматизація- пристосування рослинних організмів до нових умов існування, що здійснюється природнім

шляхом, переноситься випадково людиною або навмисно.

Розрізняють кілька ступенів акліматизації:

1) здатність деяких однорічних тропічних рослин розвиватися і плодоносити в культурі (баклажани, червоний

перець);

2) здатність переселених рослин жити постійно в нових природних умовах за ретельного догляду (магнолії,

катальпа в дендраріях);

3) здатність рослин розвиватись і розмножуватися за нових умов не гірше, ніж місцеві форми (клен червоний,

чорнобривець амурський);

4) здатність акліматизованого виду швидше розмножуватись у новому місці проживання, аж до витіснення

місцевих форм (елодея).

Акліматизація має неабияке значення для збагачення флори цінними видами.

Морфологічна адаптація - пристосування, що виникають на рівні клітини, тканини, цілого організму, а також

забезпечення існування у мінливих умовах довкілля (зміна форми і розмірів клітин, структури тканин).

Фізіологічно - біохімічна адаптація проявляється в зміні хімічного складу і інтенсивності фізіологічних

процесів та їхній стійкості.

Швидка адаптація - пристосування, що не пов'язане із змінами генів або значною перебудовою клітинних

структур. При швидкій адаптації змінюються лише рівень активності ферментів, характер їхньої дії, спостерігається зміна біоенергетики, значення показника рН тощо.

Адаптації непостійні, адже змінюються в процесі історичного розвитку окремих видів і залежать від змін

інтенсивності дії екологічних факторів. В цілому, біологічна адаптація - це видоспецифічна спадкова

пристосованість організмів до умов існування, яка формується в ході еволюційного процесу і виявляється в

пристосуванні всіх особин даного виду до певних конкретних умов довкілля.Різке загострення екологічної ситуації у світі в результаті антропогенного впливу, глобальне потепління і

аридизація клімату роблять проблему адаптації та стійкості однією з центральних у екології рослин. Особливо

актуальна для України ця проблема тепер, коли внаслідок деградації природних екосистем, наприклад у степовій

зоні, в зоні чорнобильської катастрофи, нераціонального ведення меліоративних програм спостерігається повна


20.01.2014; 00:18
хиты: 888
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь