пользователей: 30072
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Боп

1 банківська система
2 банківська справа
3 11-15
4 16-20
5 21-25
6 26-30
7 31-35
8 36-40
9 41-45
10 задачі 1
11 46-51
12 46-51
13 задачі 2
14 задачі 2
15 задачі 2
16 1. Суть, будова та функції банківської системи
17 2. Центральний банк: роль, функції, політика
18 3. Банки, їх види та операції
19 4. Порядок утворення та реєстрації, ліцензування б-ків
20 5. Власний капітал банку, його склад та формування
21 6. Загальна х-ка банкіських ресурсів
22 7.Залучені кошти б-ку
23 8. Запозичені кошти. Рефінансування
24 9. Операції б-ків із залучення Р та управління ними
25 10. Ціна ресурсів. Простий та складний відсоток
26 11. Види платіжних систем
27 12. Відкриття та ведення рах. клієнтів
28 13. Види та х-ка розрах. документів
29 14. Порядок здійснення розрах. обслуговування клієнтів
30 15. Загальний порядок касового обслуговування клієнтів
31 16. Організація приймання готівки від клієнтів
32 17. Порядок видачі готівки клієнтам. Банкомат
33 18. Операції з пластиковими картками
34 19.Види веселів та їх х-ка
35 20. Основні вексельні операції
36 21. Врахування те переврахування векселів
37 22. Кредити під заставу векселів
38 23.Акцептування і авалювання векселів
39 24. Інкасування та доміцилювання векселів
40 25. Поняття банківського кредиту
41 27. Забезпечення повернення кредитних коштів
42 28. Оцінка позичальника кредитні ризики та можливості їх зменшення
43 29. Організація кредитування у банках
44 30. Загальна характеристика операцій банків з цінними паперами
45 31. Емісійні операції банків
46 32. Заставні операції банків з цінними паперами
47 33. Професійна діяльність банків на фондовому ринку
48 34. Поняття інвестицій та умови банківського інвестування
49 35. Класифікація інвестицій.
50 38. Аналіз доцільності та ефективності інвестування
51 37. Здійснення інвестицій через кредитування
52 38. Ефект доцільності….
53 39.Операції банків з іноземною валютою та їх класифікація
54 40. Обслуговування валютних рахунків
55 41. Неторговельні операції банків з іноземною валютою
56 42. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів
57 43. Операції з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку
58 44. Загальна характеристика інших операцій банків
59 45. Лізингові операції
60 46. Банківські гарантії і поручительства
61 47. Факторинг і форфейтинг
62 48. Трастов операції
63 49. Поняття фінансової стійкості банку
64 50. Методи оцінки фінансової стійкості банку та їх характеристика
65 Система економічних нормативів діяльності банків
11.03.2015; 23:09
хиты: 8712
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь