пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фінанси

1 Історичні передумови виникнення та сутність фінансів. Функції фінансів. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
2 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ В ПОЛІТИЦІ. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ, УПРАВЛІННЯ. ОРГАНІЗАЦЫЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОї СИСТЕМИ
3 11-15
4 16-20
5 21-25
6 26-30
7 31-37
8 Фінанси, визначення фінансові рахунки, розподільча філософія фінансів.Питання до екзамену
9 Фінансова політика. Основні складові фінансової політики держави. Фінансовий механізм
10 Фінансова система. Система управління фінансами
11 10-13
12 14-16
13 1.Історичні передумови виникнення та сутність фінансів
14 2.Фінансові ресурси
15 3.Функції фінансів
16 4.Взаємозв’язок і відмінності фінансів з іншими економічними категоріями
17 5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЇЇ СУТНІСТЬ ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ
18 6. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА ЙГО РОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ
19 7.СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ, ПРИНЦИПМ ЇЇ ПОБУДОВИ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ
20 8. Управління фінансовою системою
21 9. ОРГАНІЗАЦЫЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОї СИСТЕМИ
22 10. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДЫЯЛЬНСТЬ . ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
23 11.СКЛАДОВІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ
24 12.ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ
25 13.ОБОРОТНІ АКТИВІ ПІДПРИЭМСТВА. НОРМУВАННЯ
26 14.ДЕРЖВНЫ ФІНАНСИ ТА ЇХ СТРУКТУРА
27 15.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНО ЦЫЛЬВИХ ФОНДІВ
28 16.ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
29 17.Соціальна-економічна суть і функції бюджету держави
30 18.Структура бюджетної системи і принципи бюджетного устрою
31 19.Бюджетна класифікація
32 20.Бюджетний процес
33 21.Доходи і видатки бюджету
34 22.Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування
35 23.Сутність і функції податків
36 24.ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ
37 25.КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
38 26.ПРИНЦИПИ І СКЛАД МІСЦЕВИХ ФЫНАНСІВ
39 27.СТРУКТУРНі ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
40 28.Місцеві бюджети
41 29. Державна регіональна фінансова політика
42 30. Необхідність та сутність страхування
43 31. Організація страхування
44 32. Класифікація страхування
45 33.Поняття страхового ринку та його структура
46 34.Суть і призначення фінансового ринку
47 35.Класифікація і структура фінансового ринку
48 36. Ринок грошей, кредитних ресурсів та фінансових послуг.
16.07.2015; 23:10
хиты: 5491
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь