пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Політекономія

1 1. Зародження й основні етапи розвитку політекономії як науки.
2 2. Предмет політекономії та еволюція у його визначенні різними школами.
3 3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їх класифікація.
4 4. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних
5 . Функції політекономії
6 Політекономія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.
7 :. Сутність і структура суспільного виробництва.)
8 Матеріальне і нематеріальне виробництво
9 Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок
10 Суспільний продукт, валовий, кінцевий. ВВП, ВНП, необхідний та додатковий продукт.
11 :)
12 :)
13 :)
14 Економічний інтерес, суб'єкти та об'єкт економічного інтересу. Классифікація
15 :)
16 Системи економічних відносин, система в господарській діяльності
17 :)
18 Ролі людини в економічних відносинах. Працівник, споживач...
19 Політекономія, власність в економічних відносинах.
20 :)
21 Роздержавлення та приватизація в Україні, наслідки
22 Суспільне виробництво, натуральне та товарне виробництво їх риси.
23 :)
24 :)
25 :)
26 Гроші, форми вартості грошей, функції грошей, Ліквідність
27 Грошовий обіг, грошова маса, закони грошового обігу.
28 Грошові системи, готівкові, безготівкові гроші. Вексель його види
29 Політекономія, валюта - визначення та все що її стосується
30 Інфляція внутрішні та зовнішні причини. Типи інфляції, характер та наслідки.
31 Політекономія, сектори економіки. Ринок
32 Ринок, біржа, цінні папери. Їх види та функції
33 Попит і пропозиція
34 Ринкова рівновага. Дефіцит та надлишок товарів
35 Підприємництво, об’єкти підприємництва, принципи підприємницької діяльності
36 нема
37 :)
38 функціонування ринкової економіки, конкуренція.
39 :)
40 Монополізм та конкуренція
41 Обіг капіталу, його властивості
42 :)
43 Політекономія, прибуток, його види та властивості
44 :)
45 Аграрні відносини. Особливості сільськогосподарського виробництва
46 Політекономія. Земельна рента.
47 Ціна землі, попит на замлю
48 :)
49 :)
50 50-55
51 56-60
52 61-65
53 66-70
54 71-76
17.01.2014; 20:09
хиты: 7918
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь