пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

задачі

Задача 1

Розрахуйте величину агрегатів грошової маси якщо:

 1. Готівка поза банками 125 мілрд грн
 2. Готівка в касах юрид осіб 30 мілрд грн
 3. Депозити до запитання 71 мілрд грн
 4. Строкові вклади 167 мілрд грн
 5. Валютні заощадження 120 мілрд грн
 6. Кошти за трастовими операціями 1 мілрд грн
 7. Вартість облігацій держ займу 1,7 мілрд грн

Мо=125+30=155 мілрд грн

 •  
 •  
 •  

 

Задача 2

Розрахуйте величину грошового агрегату М2 якщо:

 • Готівка на руках населення 91,1 мілрд грн.
 • Готівка в касах юрид осіб 20 мілрд грн.
 • Строкові депозити 209,5 мідрд грн.
 • Кошти на спец карткових рахунках 3 мілрд грн.
 • Готівка в оборотних касах банків 31 мілрд грн.
 • Депозити до запитання 36,6 мілрд грн.

Мо=91,1+20=111,1 мілрд грн.

 •  
 •  

 

Задача 3

Визначити кількість грошей необхідних для без інфляційного обігу за такими даними:

 • Сума цін реалізованих товарів 949,9 мілрд грн.
 • Сума цін товарів робіт та послуг, що реаліз з відстрочкою платежу 30% від обсягу реаліз товарів робіт та послуг
 • Сума платежів по зобов’язаннях термін оплати яких настав 120
 • Сума платежів, що взаємопогашаються 15% загального обсягу реалізації товарів, робіт та послуг
 • Середня кількість оборотів грошової маси за рік 1,8 обертів

 

1)949,9 – 100%;2)949,9 – 100%;  х – 15%;  Х=142,5; 3) 

Х – 30%

Х=284,97        4)

 

Задача 4

Визначте як зміниться номінальний обсяг ВВП, якщо швидкість обігу грошей становить 1,84 оборотів, а грошова пропозиція зросте з 259 до 391 мілрд грн.

 1.  
 2. PQ=1,84*132=242,88 мілрд грн.

 

Задача 5

Визначте середньоінтервальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими даними

 1. 1.04 обсяг ВВП 187,717 мілрд грн., грошова маса 416,013 мілрд грн.
 2. 01.07 обсяг ВВП 421,417 мілрд грн., грошова маса 450,589 мілрд грн.
 3. 01.10 обсяг ВВП 697,194 мілрд грн.,грошова маса 477,659 мілрд грн.
 4.  31.12 обсяг ВВП 949,864 мілрд грн., грошов маса 515,727 мілрд грн.

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Середньо квартальна=

 

 

 

 

Задача 6

Обчисліть агрегатну структуру та середню кількість обігу грошей, а також триваліть одного обороту в днях за такими даними:

 •  

На початок звітного року(1 квартал) мілрд грн

На кінець звітного року(4 кватрал) мілрд грн.

1)готівка поза банками

 1.  
 1.  

2)кошти на поточних рахунках та депозити до запитання

 1.  
 1.  

3)валютні заощадження

 1.  
 1.  

4)кошти у строкових депозитах

 1.  
 1.  

5)цінні папери крім акцій

 1.  
 1.  

6)сума цін реалізованих товарів

 1.  
 1.  

7)товари продані в кредит

 1.  
 1.  

8)сума платежів за кредитами

 1.  
 1.  

9)взаємопогашення платежів

 1.  
 1.  

 

 

 1. I квартал
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 

 

 

 

 1. квартал
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 

 

 

 

 1.     О=V          

  мілрд грн.

 мілрд грн.

 мілрд грн.

 мілрд грн.

 мілрд грн.

 

 обертів

 1.  днів

 

 

 

 

Задача 7

Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 7 банків, що користуються коштами депозитів за умови, що в комерційному банку їх розміщено на суму 2,2 мілн грн.

 •  

Кошти на нових депозитних рахунках(загальний резерв) мілн грн

Кошти на кореспондентських рахунках НБУ(обов’язків резерв) мілн грн

Нові кредитні ресурси

 1.  
 1.  

2,2 х 12% = 0,264

2,2 - 0,264= 1,936

 1.  
 1.  

1,936 х 12% = 0,232

1,936 - 0,232 = 1,704

 1.  
 1.  

1,704 х 12% = 0,205

1,704 - 0,205 = 1,499

 1.  
 1.  

1,499 х 12% = 0,180

1,499 - 0,180 = 1,319

 1.  
 1.  

1,319 х 12% = 0,158

1,319 - 0,158 = 1,161

 1.  
 1.  

1,161 х 12% = 0,139

1,161 — 0,139 = 1,022

 1.  
 1.  

1,022 х 12% = 0,123

1,022 — 0,123 = 0,899

 •  

 

 

 1.  
 1. =1/r;  m=1/12%  m=8,3
 2. =Mб*Т
 3. =2,2*8,3=18,3 мілн грн.

Задача 8

Якщо норма обов’язкових резервів становить 13% то чому дорівнює грошово-кредитний мультиплікатор:

 1.  

Задача 9

В комерційному банку розміщено депозит на суму 10 тис грн., як саме вплине збільшення норми обов’язкових резервів з 11% до 14% на розмір кредитних ресурсів для перших 5-ти комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, а також на розмір грошової маси в обороті?

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4. 3 197, 9 грн;
 5.  

 збільшення норми обов'язкових резервів з 11 до 14% призведе до зменшення кредитних ресурсів перших 5-ти комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, на: 35 728,9 — 32 531,0 = 3 197, 9 грн;  можливий приріст грошової маси буде менший на 90 909 — 71 400 = 19 509 грн.

Задача 10

Скільки євро можна купити за 18 тис. єн якщо: 1$=110,05 єн; 1$=0,67 євро

18000/110,05=163,56 доларів США

0,67* 163,56= 109,60 євро

Задача 11

Якщо ціна гривні в дол. США впала з 0,119 за 1 грн. до 0,111 за 1 грн., як зміниться ціна товару вітчизняного виробн. в дол. США, що продається в Україні  за 200 грн. Хто більше постраждає від цієї ситуації експортер чи імпортер?

(0,118-0,111)* 200=1,4

Задача 12

Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 1 серпня отримав у банку позику в сумі 600 000 грн. терміном до 2 листопада під 24% річних через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 28% річних. На цей час було погашено 25% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користуванням позикою яку повинен сплатити виробник.

 

600 000 – 100%

Х – 25%;    х=150000

600 000-150000=450 000 грн.

Другий період, протягом якого діяла ставка 28%, тривав 47 днів — з 16.09 по 2.11. На цей момент заборгованість позичальника становила 75% початкової суми:

 

 •  

Відповідь: сума відсотків за користування позикою дорівнює33 978,05 грн.

 

 

 

 

 

Задача 13

Приватний підприємець отримав позику в сумі 300 тис. грн. яку було надано 1.04.2013р. термін погашення 1.04.2014 р. Ставка відсотка 25% річних. Розрахуйте суму відсотків яку сплатить підприємство якщо погашення основної суми позики відбув. щоквартально рівними частинами.

 1.  

 

 •  
 • 300 000-75000=225000грн.

 

 1. 225 000-75000=150000грн.

 

 1. 150 000-75000=75000грн.

 

 1. К=18750+14062,5+9375+4687,5= 46875 грн.
 2. Загальна сума відсотків за позикою =46875 грн.

Задача 14

Комерційний банк надає позику під бізнес проект виробничій компанії сумою 2 млн грн під 18% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював (два місяці), ставка зросла до 22%, а через 6 місяців від дати видачі збільшилася до 24%. Обчисліть, яку суму повинна повернути виробнича компанія банку через рік після надання їй позики.

 

 

 

 •  

2 000 000 + 446 666,67= 2 446 666,67 грн.

Відповідь: Сума, яку має повернути позичальник банку через рік після надання йому позики: 2 446 666,67 грн.

 

 

 

 

 

 

Задача 15

Звичайне домашнє господарство отримало позику на купівлю житла 01.03.2009 p. — у сумі 500 тис. грн, термін дії кредитної угоди 5 років. Відсоткова ставка — плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка — 8%. Річний темп інфляції становив: 3, 5, 2, 6, 1% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє господарство?

 

Оскільки, відсоткова ставка плаваюча, тобто змінюється щороку, то необхідно розрахувати відсотки за кожний рік окремо, до того ж за 2000 та 2004 роки — в помісячному режимі:

 

 

 

 

 

К=33 333,33 + 55 000 + 80 000 + 90 000  + 120 000 = 378 333,33грн


11.06.2014; 00:44
хиты: 658
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь