пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10-13

 

10.

Всі організації у сфері під-их відносни:

1) під-цькі(комерційні) що ф-ють і розв.за рахунок вдасних коштів та ставлять за мету отрим. прибуток.

2)неп-цькі(некомерційні)–існування яких забезпеч.бюджетним ф-ням держ.

Під-во- це організаційно відокремлена та ек.самостійна ланка виробничої сфери народного гос-ва,що вигот.продукцію(викон.роб.)

Фін.під-ва – це система грош.відносин, які виник.в процесі розподілу і перерозподілу прибутку гос-ючого суб.і пов’язані з фор-ням ,розподілом, перер-ом викор. ф-их рес.під-а з метою забезпеч-я його фор-ня та розширення відтвор.

Види грошових відносин:

1)гр.відносини між під-а та іх засновниками.

2.між під-ом і зайнятими на ньому працівниками.

3.Іншими суб*єктами г-я.

4.В середині самих під-тв.

Об-и ф-их відносин на під-і: вартість виготов.продукції, наданих послуг, фін.рес. під-ва.

Суб-и: держ, саме під-во, його робітники, службовці.

Фін-си суб.під-ва виражають свою сутність через ф-ії, які вони викон.

Основні ф-ії фін.під-ва: 1) фор-ня ф-их рес. у процесі виробничо-гос-ої діяльності. 2) роз-іл та викор-ня ф-их рес.для забезпеч.поточної та інвестиційної діяльності,а також для виконан своїх ф-их зобов’язань перед бюджетом банками,гос-ими суб. 3)контроль за фор-ням та викор-ням ф-их рес.у процесі відтворення.

 

 

11.

Майно під-ва – матеріал.основа фун-ня під-ва і здійснення ним виробничої та ін. видів діяльності.

Джерелами фор-ня майна під-ва:1)грошові та матеріальні внески засновника 2)внески у нематеріальній формі 3) доходи отримані від реалізації продукції та ін.видів гос-ої діяльності.4)доходи від операцій з ін.паперами 5)кредити банків та ін.кредиторів 6)надходження майна від ін. під-тв 7)благодійні внески пожертвування під-тв та громадян 8)ін.джерела незаборонені чиним законодавством Укр.

Статутний капітал-сукупність вкладів учаників або власників у грошовому виразі в майно при створені під-а для забезпеч його діяльності в розмірах визначених учтановчини документами.

Метеріал.активи- це такі,що мають фіз.форму вираження, скл з основних засобів та оборотних.

Не матеріал.активи- не мають фіз.основи, але мають вартісну оцінку,приносять дохід і викор.протягом тривалого часу(тов..знаки,ліцензії,винаходи)

Фін.рес- це акумульовані під-ва, грошові кошти з різних джерел,які надходять в гос-ий обіг і призначені для покриття його потреб.

ФР поділ.на :1.сформовані за рахунок власних та прирівняних до них коштів 2.мобілізовані на ф-ому ринку 3. Отримані в порядку перерозподілу.

 

 

12.

О.З.-це матеріал.цінності, що використав. у виробничій дільності протягом періоду,який перевищує365днів з дати введеня їх в експлуатацію, віртість яких зменшується у зв’язку з фіз. або мораль зношенням.

ОЗ вироб.х-у- зайняті у вироб процесі.

ОЗ невироб х-у–засоби,які не зайняті у вироб процесі і не переносять своєї вартості на вироб продукт,але які знаходяться на балансі під-ва.

Активні ОЗ прийм.участь у вироб.

Пасивні ОЗ створ.необхідні умови для вироб-ва.

 

 

 

 

13.

Оборотні активи-це активи, які протягом одного вибор-го циклу або календ.року можуть бути перетвор на грошові засоби.

Стадії ОА:  1.грошова(здійснюється придбання необхідних вироб запас) 2.Виробнича(у процесі вироб-ва створ грошова продукція) 3.Товарна(товарна форма перетвор в грошову)

Класифікація ОА: 1.за фун-им призначенням(-оборотні, виробничі фонди. –фонди обігу) 2. За принципом організації (-нормативні, -ненормативні) 3. За джерелами фор-ня (-власні,-прирівняні до власних, - залучені).

Нормування–це розрахунок потреб в ОА необхідних для забезпеч безперервної роб під-ва.

Поточний запас-час знаходження матеріал цінностей на складах, 50% від середнього інтервалу між поставками.

Страховий –50% від поточного.

Транспортний-час знаходження матеріал цін в дорозі.

Підготовчий-час ,необхідний на прийняття мат.цін, розвантаження, підготовку до вироб-тва.

 

 


20.01.2014; 20:35
хиты: 240
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь