пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фінансова система. Система управління фінансами

Система-сукупність самостійних елементів,які мають однорідні ознаки між якими існує взаэмозвязок і взаємодія.

ФС за внутр.. буд-сукупність відокремл,але взаємозв.сфер фін.відносин,які від обр.форми і методи розподілу і перерозподілу ВВП.

Сфера-узагальнена за певною ознакою сукупність фін.відносин.

Ланка-відокремлена за певною частина фін відносин.

ФС за організаторською буд-сукупність фін.орг.і ін-ів,які управляють грошовими потоками та фондами грошових коштів.Скл.з органів управл і фін.ін-ів.

ФС-сукупність відокремлених,але взаємопов’язаних сфер фін.відносин,яким притаманні центр.і де центр.фонди грош.коштів,а також відпов.апарат управління та правове забезпеч.

Принципи ФС:1)розподілу ФР на цент і де центр 2)самостійності-кожна ланка ФС має свої власні джерела надходження і використання.3)єдності-всі ланки ФС поєднані через систему фін.відносин,які виник.з приводу формув.розподілу і викор.фін.ресурсів.4)ф-ого призначення ланок фін.системи. 5)адміністративно-терит.розподілу ФР.

 

Суб.ФС:законодавчі і виконавчі орг.держ,фін.орг,фін.служби під-ств.

Об:централ.і де центр ФР у всіх ланках ФС.

Управління ФС: 1)фін інформ-надходить у вигляді бухгалтер.,ст.-ої і податкової звітності  2)планування- оцін.фін.стан та виявл.фін.резерви та шляхи ефективного викор.ФР  3)оперативне управл-комплекс заходів щодо викон.фін.плану.Мета:досягнення max ефекту при min витратах шляхом своєчасної зміни фін.відносин. 4)Фін.Регулюв-процес маневрування ФР.Джерелами є резервні фонди та надлишкові ФР. 5)контроль-співставляються фактичні дан із-за планованими для виявлення резервів.

Стратегічне-здійсн.вищі орг.влади і управ:апарат президента,КМУ,ВРУ.

Оперативне-здійсн.фін апарат,який вкл.фін.органи та ін-и. Блок1:бюджетні орг.-основний орг.МФУ(ДКУ,ДКРС,ДПА).

Блок2:контрольно-ревізійні орг.:РПВРУ,держ.комісія ціних паперів і фондового ринку,комітет з нагляду за страховою діяльністю,аудиторська палата і аудиторські фірми.

Блок3:фін.ін-и,які прац.на фін.ринку:НБУ і комерційні банки,міжбанківська валютна біржа,фондові посередники і страхові комітети.

Блок4:органи управ.цільовими фондами-інноваційними,соц.страх.

 

 

Система управ.фін-комплекс заходів,інстум,істит,які забезпеч.стабільне та ефективне ф-я системи в цілому та окремих її ланок,що сприяє її розвитку соц.-ек.процесів в суспільстві. Мета:збалансованість бюджету,оптимізація держ.боргу,стійкість нац..валюти, гармонізація інтересів держави і суб.господарювання. Організаційна структура фін.системи-сукупність фін.органів та інстит,які забезпеч.управління фін відносинами в державі

 


20.01.2014; 20:36
хиты: 301
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь