пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фінансова політика. Основні складові фінансової політики держави. Фінансовий механізм

Ф-ва політ.-це цілеспрямована діяльність держ.та інших суб*єктів г-ня у сфері розподілу, формування і використання ф-их ресурсів для досягненя поставленої мети. 

Мета: полягає в оптимальному розподілі ВВП між галузями нац..ек. завдання ФП: забезпечення реалізації тієї чи іншої програми необхідними ф-ми рес. 

Основні складові ФП д-ви:

 1. Бюджетна політ.-це діяльність держ. Органів влади відносно фор-ня, вик-ня та рег-ня держ бюджету країни.
 2. податкова політ.- це діяльність держ у сфері встановлення правового регламентування то організації сплати податків і подат.платежів.
 3. Грошово-митна-це комплекс заходів держ. у сфері грошового та кредитного риніків.
 4. Митна-це захист інтересів держ у сфері розширення чи скорочення імпорту то експорту із застосуванням системи митних платежів або введення митного режиму.
 5. Боргова-це заходи держ. щодо уникнення або врегулювання боргових проблем держ. відновлення її платоспроможності та отримання max ефекту від ф-ня за рахунок запозичених кошт.
 6. Інвестиційна-це створ. Привабливого інвестиційного середовища для нарощування обсягів інвестицій в нац.ек. 

Напрями держ. ФП:

 1. ФП у сфері ф-ого ринку відображається у прийняті законодавчих та нормативних актів що ф-их питань діяльності.
 2. ФП держ у галузі страхування полягає у законодавчому то нормативноправовому регулювані страхової діяльності.
 3. ФП у соц..сфері нормативноправове регулювання соц.страхування, встановлення та затвердження розмірів страхових внесків та розмірів соц.виплат. 

ФП суб*єктів гос-ня- система заходів, форм і методів, які викор. для ф-ого забезпечення їхньої діяльності та досягнення поставлених завдань.

ФП домогосподарств – діяльність гром-на чи його сім*ї з приводу створення і використання фондів ф-их ресурсів.

ФП у сфері міжнародногих ф-ів пов*язана із налагодженням ф-их відносин держ. з міжнародними організаціями шляхом участі держ як у формувані доходів так і в отримані державою кредитів від цих суб*єктів на ф-ня проектів, програм.

 

Ф-ий механізм- це комплекс ф-их методів і важелів впливу на соц.-ек. Розвиток суспільства. 

ФМ скл:

 1. Ф-ові методи є способом впливу ф-их відносин на г-ий процес. (1. Ф-ве планування-це складання планів фор-ня, розподіу і вик-ня ф-их рес. Як на рівні окремих суб*єктів гос-ня, так і в країні. Об*єкти:ф-ва діяльність держ, суб*єктів гос-ня. Суб*єкти: під-ва, установи, організації.
 2. Оперативне управління-діяльність пов*язана із необхідності втручання в розподільчі процеси з метою подолання недоліків та своєчасного перерозподілу коштів. Об: ф-ві відносини, ф-ві ресурси. Суб: держ і особі законодавчих і виконавчих огранів.
 3. Ф-ий контроль-цілеспрямована діяльність уповноважених органів щодо забезпечення законості і доцільності виконання ф-их операцій та реалізації завдань ФП.  Об: ф-во-гос-кі операції пов*язані з формуванням використанням де- і централізованих  ф-их рес. Суб: держ. ограни влади і управління, керівники під-ств.
 4. Ф-ве забезпечення-формування цільових грошових фондів суб*єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання(самофінансування, оренда, кредитування)
 5. Ф-ве регулювання-мктод ф-ого впливу пов*язані із регулюванням економ. Процесів. ( оподаткування, субсидії, субвенції) 2-3 ф-ові важелі(податки, обов*язкові платежі, ф-ові санкції)  і інструменти(ставки податків, штраф, пеня)-конкретні форми розподілу і поділу ВВп. 4. Нормативно-правове забезпечення представлене конституцією Укр., законами ВРУ. 5 організаційне забезпечення-полягає у створ. Відповідної системи ф-их органів та інститутів, а також визначення їх ф-ій і повноважень з метою здійснення ФП. 6. Інф. Забезпечення скл. З різних видів економ, ф-ої ті ін.. інф.

20.01.2014; 20:22
хиты: 286
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь