пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фінанси, визначення фінансові рахунки, розподільча філософія фінансів.Питання до екзамену

1.

Фін-сукупність ек.відносин,які повязані із формув і викор в фонді грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу ВВП,НД і лише в деяких випадках НБ.

Передумови виникнення:

  1. поява грошей і товарно грошових відносин
  2. ф-я дер-и
  3. дія ек.законів.

Фінансовы особливості: Фінанси є грошовою,розподільчою і ресурсно-утворюючою категоріями.

Вихідні фін.категорії:доходи,витрати,ФР.

Суб: держ,підприємці,службовці.

Об:1)НБ-вартість нагромаджених в країні матер.ціностей та природ.ресурсів,які залучені в виробництво.

Склад НБ:прир.і матер.рес,основні засоби, страхові, золотий, валютний запаси.

2)ВВП-додана вартість,вироблена виробником товарів,робіт чи послуг всередині країни за поточний рік.

Склад ВВП:прибуток,заробітна плата,амортизація, позиковий%,рента,непрямі податки.

 

2.

ФР-доходи і надходження,які перебув.в розпорядженні під-в,організацій чи держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб та розширене відтворення.

Склад централізованих ФР:податкові надходження,держ.кредит,надходження від держ.майна.

Напрями викор централ-их:розвиток ек.та її галузей,розвиток виробничої сфери,соц..захист населення,ЗЕД,охорона навкол.природ.середовища,створ.резервних та страхових фондів,держ.управління,нац.оборона,обслуговування держ.боргу.

Склад де централ.ФР: власний,позичковий і залучений капітал.

Напрями викор.дец:сплата податків,іноваційно-інвестиційна діяльність,соц..сфера,матер.стимулювання працівників,ств.резервних фондів,задоволення інших потреб.

 

 

3.

Розподільча ф-ія-основна ф-ія фін.Вона полягає в процесі розподілу ВВП і НД за відповідними фондами і витрачені кошти цих фондів за цільовим призначенням.

Суб.:держ,юридичні і фіз.особи.

Об:ВВП,НД.

 Етапи розподільчої ф-ії:

  1. первинний розподіл-на цьому етапі формується первинні доходи(прибуток,заробітня плата,доходи від держ.сектору ек-и і непрямих податків).
  2. перерозподіл-кошти накопичуються і ств.відповідні цен-і фонди(загальнодерж(держ.бюджет,цільві фонди),регіональні(всі місцеві бюджети),відомчі(фонди,які ств.міністерствами і відомствами),корпоративні (фонди корпоративних обєднань)).
  3. Вторинний розподіл-передбачає викор.цих фондів.

Контрольна ф-ія-проявл.в контролі за розподілом ВВП,за відпов.фондами і витрачання коштів цих фондів за цільовим призначенням.

Суб:органи та організації,які наділені відповідними повноваженями.

Об:є усі грошові розподільчі процеси при формув і викор.ФР.

 

4.

 Ціна*фін.мають ширший діапазон розподілу,ніж ціна.Фін здійсн.не лише первинний розподіл ВВП,а й подальший перерозподіл через бюджетну систему. Зробітня плата*межі фін.розподілу значно ширші,а зарплата стосується лише конпенсації витрат. Кредит*Кредит-тимчасові кошти,які потрібно повернути,а фінанси ні. Гроші*Фін-це не гроші,а відносини,тобто мають певне місце в суспільстві.


20.01.2014; 20:18
хиты: 282
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь