пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Сутність і структура плану р-нків БО банків України.

План р-нків фін. Банків. установ — це систематизований перелік р-нків фін. обліку, використовуваний для реєстрації госп. операцій. Він є складовою частиною нац. системи БО, а отже, служить для відображення бухг. інформації.

План р-нків, розроблений відповідно до загальновживаних у міжнародній практиці принципів та міжнародних стандартів БО, є обов’язковим для використання всіма банків. установами України. На р-нках відображаються операції, визначені чинним законодавством та нормативними актами НБУ.

План р-нків складається з 9 класів:

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.

Клас 2. Операції з клієнтами.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи й зобов’язання.

Клас 4.Фін. та капітальні інвестиції.

Клас 5. Капітал банку.

Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Клас 8. Управлінський облік.

Клас 9. Позабалансові рахунки.

1клас визначає стосунки між НБУта іншими банками, а також стосунки цих банків між собою. На р-нках класу 1 відображаються операції з готівкою, банків. металами, кредитами, депозитами та ЦП, що рефінансуються НБУ.

На р-нках класу 2 обліковуються операції, що проводяться банками з клієнтами. На р-нках класу 3 обліковуються операції банків із ЦП, а також інші активи й зобов’язання.

Р-нки класу 4 призначено для обліку довгострокових вкладень, ОЗ та НА. На р-нках класу 5 здійснюється облік капіталу у вигляді різниці між загальними сумами активів і зобов’язань банку.

Р-нки класів 6 і 7 максимально наближено до показників звіту про прибутки (збитки) банку. На рахунках класу 9 обліковуються:

-вимоги та зобов’язання банку, які можуть виникнути в майбут­ні періоди та які наражатимуть банк на ризик;-документи і цінності;-рахунки за операціями з приватизації.За допомогою плану рахунків забезпечується виконання дуже важливої функції бухгалтерського обліку — запису інформації стосовно операцій, які виконуються банком, та можливості відобразити результати цих операцій у балансовій та фінансовій звітності.


17.09.2015; 01:00
хиты: 142
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь