пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

49. Поняття фінансової стійкості банку

Банки, як регулятори грошового обігу й фінансові посередники завжди відігравали важливу роль в розвитку національної економіки. Вони володіють дієвими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші сфери економіки, забезпечують стабільність грошового обігу і грошової одиниці будь-якої країни. Саме тому стабільність у роботі банківської системи є визначальним пріоритетом не тільки монетарної, але й економічної політики держави у цілому.

Поняття «фінансова стійкість банку» має певні суперечності у своєму визначенні, що загалом відображає складність даного поняття як такого. Воно не може характеризуватися лише набором певних показників (ліквідність, прибутковість, якість активів та ін.), а вимагає комплексного підходу.

Фінансова стійкість банку - це здатність банку з максимальною ефективністю і мінімальними ризиками виконувати свої функції, забезпечуючи досягнення мікро- та макроекономічних цілей.

В ринкових умовах банки постійно удосконалюють організацію своєї діяльності, менеджмент, внутрішній аудит, нагляд і моніторинг, механізми управління грошовими потоками. Упродовж останніх років банківська система України демонструє стійку тенденцію до зростання основних економічних показників: капіталу, зобов'язань, активів. Водночас спостерігається і зростання ризиковості банківських операцій, повільні темпи росту капіталізації банків, збільшення проблемних кредитів, зниження рівня адекватності.

Таким чином, не зважаючи на певні успіхи і високу динаміку розвитку банківської системи України за останні роки, НБУ і інші банки повинні системно забезпечувати зростання ефективності діяльності банківської системи у цілому і кожного окремого банку, зокрема, запроваджувати і удосконалювати заходи щодо забезпечення їх фінансової стійкості шляхом більш повного використання інструментів монетарної політики, виваженого управління банківською діяльністю через систему економічних нормативів, формування належного економічного та правового забезпечення банківської діяльності.


11.03.2015; 23:09
хиты: 521
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь