пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

48. Трастов операції

Під трастовими розум. засновані на довірчих правовідносинах коли 1 особа (замовник) передає своє майно у розпорядж іншій особі  трасту для управл. в інтересах з особи.

Залежно від категорії довірителя майна розрізн. трастові послуги для фіз.\юр осіб.

Траст. послуга на користь фізосіб:

1. розпорядж. спадщиною або заповідальний траст

2. управл. майном зг з догов. – прижиттєвий траст

3. опікунство

4. агентські послуги- поляг. у тому що 1 особа агент вчиняє дію за доруч. і за рах іншої особи.

На користь юросіб

1. осслугов. облігац. послуг

2. агентські послуги

3. створ. фондів погашен. заборгов.

4. послуги депозиторів

5. розпорядж. активами

6. обслуг. працівн. компа.

7. управл. коштами благ. фондів

8. інцест. послуг коштів

Однією з довірчих послуг яку надають б-ки особам є послуги щодо зберег., які надаються в 3х формах:

1. збереж.цінностей клієнта і сховища

2. надан.  клієнтам сейфів в приміщенні б-ку

3. надання клієнтам нічних сейфівЗа надання довірчих послуг б-к стягує плату в розмірі якої становть в боговорі .

Трастові послуги - послуги, при яких довіритель майна (засновник) - фізична чи юридична особа засновує траст та/або передає довірительному власнику повноваження власника належного йому майна відповідно до умов укладеного між ними договору, а довірительний власник (траст) - здійснює управління майном на користь та в інтересах довірителя або третьої особи - бенефіціара.


11.03.2015; 23:09
хиты: 135
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь