пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

47. Факторинг і форфейтинг

Однією з форм короткост. кредиту поточ. д-сті є факторинг

Метою факторингового обслугов. є своєчасне інкасування богів для скроч. витрат.

З кред. операц. факторинг пов»язує те, що постачальник отримує попередню оплату боргової вимоги у формі короткост. кредиту.

Факторинг. опер. класиф.:

за місцем знаходж.: імпортні\ експ

за участю боржників в угоді закриті відкриті

за місцем проведення внутр. зовн

за способою кредитування з попередн. оплатою 80% \ оплата вимог на певну дату

за способою розраз з правом регресу без права

за видом зобов»яз прості вексельні

Факторингова операція - комісійно-посередницька операція з передачі клієнтом банку права на стягнення боргів (без права зворотної вимоги до клієнта).

Факторинг види:

-      прямий - в операції бере участь лише один фактор, з яким клієнт уклав факторингову угоду.

  • опосередкований - в операції приймають участь два фактори: один з експорту у країні експортера, інший з імпорту - у країні імпортера;

-      розкритий - покупцеві повідомляється про факторингову угоду;

-      нерозкритий - факторингова угода є конфіденційною і покупцеві не повідомляється про неї;

  • конвенційний - забезпечує систему фінансового обслуговування (бухгалтерський облік, розрахунки, страхування, кредитування, представництво).
  • конфіденційний - обмежується виконанням тільки деяких операцій: сплата боргів, передача права на отримання грошей тощо.

Форфейтинг - купівля боргу, вираженого переказним або простим векселем, у кредитора на безповоротній основі.

Форфейтингова операція - купівля експортних вимог банком (форфейтором) з виключенням права регресу на експортера (форфейтиста) у разі несплати (банк відмовляється від свого права на звернення регресивної вимоги до кредитора у разі неможливості отримання боргу з боржника).

Фінансовий інжиніринг — це цілеспрямоване розроблення та реалізація нових фінансових інструментів та/або нових фінансових технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та технологій


11.03.2015; 23:09
хиты: 172
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь