пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

46. Банківські гарантії і поручительства

Гарантії та поручительства - це спосіб забезпечення ви­конання зобов'язань, що застосовуються між будь-якими суб'єк­тами правовідносин.

 

Гарантія - зобов'язання гаранта, видане на прохання іншої особи (принципала), сплатити кредиторові принципала певну грошову суму відповідно до умов гарантійного зобов'язання. Особливостями гарантії є:

-        може мати форму односторонньої цивільно-правової угоди;

-        не обов'язково оформляється договором;

-        гарант несе субсидіарну відповідальність: виконує свої

зобов'язання при умові, відсутності коштів у боржника, може обмежити свою відповідальність частиною зобов'язань боржника; має право вимагати від принципала відшкодування у порядку регресу, сплачених за гарантією сум.

 

Порука - зобов'язання перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсйзі чи в частині. Особливості поруки:

  • обов'язковий договір, укладений у письмовій формі;

-      поручитель відповідає перед кредитором солідарно із боржником;

-      поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник, якщо інше не передбачено договором;

-      поручитель, який виконав зобов'язання набуває всіх прав кредитора за цим зобов'язанням.


11.03.2015; 23:09
хиты: 161
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь