пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

44. Загальна характеристика інших операцій банків

Запровадження інших банківських операцій та послуг зумовлено:

- появою практичної потреби у цих операціях; зниженням рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;

- загостренням конкуренції у банківському та кредитному секторах;

- необхідністю покращення обслуговування клієнтів;

- диверсифікацією банківських доходів;

- необхідністю підвищення ліквідності та платоспро­можності банку;

- необхідністю зменшення ризиків;

- залученням нових клієнтів задля розширення та поліпшення ресурсної бази.

До нетрадиційних для банків України операцій та послуг можна віднести: лізинг, факторинг, довірчі(трастові) послуги, операції з дорогоцінними металами, гарантійні, посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги, фінансовий інжиніринг.

Банківським послугам притаманні такі ознаки:

  • для надання послуг не потрібні додаткові ресурси;
  • доходи від надання послуг банки одержують у вигляді комісії;
  • надаючи послуги банки вчиняють дії, які безпосередньо не породжують або не повинні завершуватися матеріальними наслідками.

Інші банківські операції та послуги вимагають належного правового оформлення, як правило, у вигляді договору з приводу:

  • передачі майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (договори купівлі-продажу іноземної валюти, акцій; біржові та позабіржові угоди, трастові угоди тощо);
  • передачі майна у тимчасове користування (договір оренди, договір лізингу тощо);
  • надання послуг (договір доручення, договір комісії, кредитний договір, договір схову, договір про посе­редницькі послуги тощо).

Найпоширенішими видами посередницьких послуг, що надаються банками, є посередництво в операціях з майном, грошима, ЦП, валютою. Банк може виступити посередником у надання кредиту клієнту у випадку коли сам не може задовольнити кредитну заявку останнього

Банки мають змогу надавати інформаційні послуги, тобто займатися діяльністю, пов'язаною з доведенням інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб.


11.03.2015; 23:07
хиты: 246
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь