пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

35. Класифікація інвестицій.

Згідно з законодавством інвестиції поділяються на:

  1. Капітальні (придбання будівель, споруд, інших об'єктів нерухомості, інших основних фондів та нематеріальних активів).
  2. Фінансові (придбання корпоративних прав, ЦП, деривативів та інших фінансових інструментів).

У свою чергу, фінансові інвестиції поділяються на:

  • прямі інвестиції - передбачають внесення коштів чи майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою особою;
  • портфельні інвестиції - придбання ЦП та інших фінансових активів на біржовому ринку;

До валових інвестицій включається загальний обсяг інвестованих коштів за певний період. Якщо валові інвестиції зменшити на суму амортизаційних відрахувань, отримаємо чисті інвестиції.

За періодом інвестування розрізняють короткострокові інвестиції - вкладення капіталу на період не більше одного року та довгострокові інвестиції - вкладення капіталу на період монад один рік.

За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні, державні, іноземні і спільні.

За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині країни і за кордоном.

У складі прямих банківських інвестицій виділяють інвестиції у власну діяльність та інвестиції в інші види діяльності, які здійснюються за рахунок:

  • коштів банку
  • кредитних ресурсів

Здійснення капітальних чи фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій називається реінвестуванням.

Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за двома напрямами:

  • за допомогою інструментів фондового ринку;
  • за допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування.

Валові інвестиції - загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів виробництва, на приріст товарно-матеріальних запасів

Непрямі інвестиції - інвестування, що опосередковується інвестиційними або іншими фінансовими посередниками.

Прямі інвестиції - передбачають особисту участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладенні коштів

Чисті інвестиції - сума валових інвестицій у певному періоді, зменшена на суму амортизаційних відрахувань.

Фінансові інвестиції - вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), найчастіше у ЦП.


11.03.2015; 23:07
хиты: 175
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь