пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

34. Поняття інвестицій та умови банківського інвестування

Інвестиції визначено як майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До таких цінностей відносяться:

  • кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші ЦП;
  • рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування тощо);

    - майнові права та інші інтелектуальні цінності;

  • спеціальні знання у вигляді технічної документації, навичок та досвіду, необхідних для організації виробництва, але не запатентовані («ноу-хау»).

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.

Банки здійснюють прямі інвестиції лише на підставі письмового дозволу НБУ відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів НБУ. Без письмового дозволу НБУ банк може здійснювати інвестиції, якщо:

  • інвестиції в одну юридичну особу не перевищують 5 відсотків регулятивного капіталу банку;
  • юридична особа, в яку інвестуються кошти, веде діяльність виключно з надання фінансових послуг;
  • регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам НБУ щодо інвестицій.

Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будь- якого підприємства, установи не повинна перевищувати 15 відсотків капіталу банку, а сукупні інвестиції не більше 60 відсотків його капіталу. Ці обмеження не застосовуються, якщо:

  • акції та інші ЦП, банк придбав як заставодержатель і не утримує їх більше одного року;
  • банк придбав акції іншого банку для створення фінансової холдингової групи;
  • банк-андеррайтер має у власності ЦП не більше одного року;
  • акції та інші ЦП придбані банком за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Банку заборонено інвестувати кошти в підприємство чи установу, статутом яких передбачена повна відповідальність власників.

Банківські інвестиції - здійснюються банками, як суб'єктами інвестиційної діяльності у власну діяльність (збільшення основних фондів та власних активів) та у інші види діяльності (створення підприємств чи участь у їхній діяльності, кредитування інвестиційних проектів клієнтів).

         Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку від діяльності (у вигляді процентів, роялті, дивідендів та орендних доходів або приросту капіталу) або досягнення соціальної вигоди


11.03.2015; 23:07
хиты: 173
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь