пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

24. Інкасування та доміцилювання векселів

Операція з інкасування векселів належить до комісійних операцій і полягає в одержанні банком за дорученням та інструкціями комітента (векселедержателя) платежу та/або акцепту за векселями, передавання векселів і супровідних документів проти платежу та/або акцепту, передавання векселів і супровідних документів на інших умовах.

В інкасовій операції беруть участь п'ять учасників:

  • принципал, комітент - векселедержатель, який доручає інкасувати векселі;
  • ремітент - банк, який має доручення інкасувати векселі;
  • інкасуючий банк - приймає участь в інкасуванні, але не ремітент;
  • платник за векселем;
  • пред'являючий банк - пред'являє векселі платнику.

Здійснюючи інкасування, банк не бере на себе жодної відповідальності за форму, повноту, точність, справжність, підробку, юридичне значення будь-яких документів, так само як і за загальні та/або окремі умови, вказані в документах. Банк не несе жодної відповідальності за відповідність даних, що зазначені в дорученні на інкасування, умовам договору між принципалом і платником, і не відповідає за неплато­спроможність, недбалість, неправомірну поведінку, помилку або невиконання іншого банку чи платника, або ж нотаріуса при протесті, а також за затримку, втрату або знищення документів під час їх пересилання або під час їх перебування у володінні інших осіб.

Векселедержатель звертається в банк із заявою про інкасування векселів. До заяви додаються примірники векселів, котрі виставляються для інкасування, по дві ксерокопії кожного векселя, реєстр векселів.

Банк-ремітент перевіряє правильність оформлення принципалами доручень на інкасування і приймає їх від принципала під розписку із зазначенням дати одержання на останньому примірнику доручення та реєструє у відповідному журналі.

Банки, приймаючи векселі для інкасування, звертають увагу на наявність у місці оплати банківських установ і, як правило, відмовляються від інкасування неакцептованих переказних векселів, а також недоміцільованих векселів.

Інкасування векселів разом із супровідними документами здійснюється за двома видами: чисте інкасо та документарне інкасо. Інкасо векселів банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем договору про інкасування.

Предметом договору є прийняття векселів, у т.ч. опротестованих, для пред'явлення платникам (у разі настання строку платежу для одержання платежу та вчинення за ними протесту, у разі неплатежу або часткового платежу), для пред'явлення до акцепту, а також копії векселя для затребування оригіналу векселя чи іншого (акцептованого) його примірника який є у зберігача, для передавання платнику проти платежу чи акцепту за векселем тощо.

У договорі деталізуються всі умови здійснення операції. До нього, як додаток прикладається реєстр векселів, прийнятих на інкасо. Клієнт вчинює на звороті векселів напис про передоручення (індосамент) у вигляді «Сплатіть за наказом Банку. Валюта на інкасо», або «Сплатіть за наказом Банку. Валюта до отримання» Векселі передаються в банк за Актом приймання-передавання векселів і реєструються у Книзі векселів, прийнятих на інкасо.

Доміциляція векселя - доручення векселедавця банку оплатити вексель в установлений строк за рахунок внесеної до банку суми або залишку грошей, що має бути на його рахунку

Інкасування векселів - банк (ремітент) за дорученням клієнта (принципала) приймає на себе обов'язок подати у строк векселі і супровідні комерційні документи платнику та одержати належні платежі (виконання банком доручення векселедержателя на стягнення платежу з боржника.


11.03.2015; 23:04
хиты: 203
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь