пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

19.Види веселів та їх х-ка

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей, вказану у векселі, власнику векселя (векселедержателю).

За формою та способом викор. векселі бувають:

прості – зобов»яз. 1 особи виплатити зазнач. суму іншій за поставлені товари.

переказний – є наказом постачальника виплатити суму коштів пред»явнику векселя.

Залежно від х-ру угод:

комерційний - - опосередковує реальні угоди з купівлі-продажу цінностей, виконання робіт чи надання послуг. Трасат (платник) - особа, яка отримує наказ заплатити. Трасант (векселедавець) - особа, яка виставляє мсреказний вексель (тратту) з наказом здійснити платіж.

фінансовий вексель - опосередковує фінансову операцію і засвідчує отримання грошової позики.

Фіктивні безгрошові векселі:

Бронзовий (дутий, вигаданий) вексель - виписується на ім'я неіснуючої або неплатоспроможної особи задля отримання кредиту, збереження майна для «своїх», обману кредиторів.

Дружній (приятельський) вексель - не передбачає реальної кредитної операції (акцептується для надання допомоги в отримання кредиту під цей вексель неплатоспроможній особі).

Підроблений вексель - вексель, у якому міститься підроблений підпис, сума чи строк погашення.

За екон. сутністю вексель – свідоцтво боргу та грош. зобов»яз. абстрактне, безспірне, безумовне. Ек. суть веселя   може бути реалізований лише при наявності вексельного права


11.03.2015; 23:02
хиты: 149
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь