пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

16. Організація приймання готівки від клієнтів

Юрид. особи та індивід. під-мці, які мають поточні рах. в б-ку зг чинного законод. повинні здавати одержану і невитрачену в той самий день готівку і б-к для зарах. на їх рах.

Залишок готіки в касі під-мства на кін. роб. дня має бути в межах ліміту.

Клієнти здають готівку до б-ку, якому їм відкривають рах. через денну чи вечірню касі, через інкасаторів, через під-мство зв»язком, якщо установа розташована в інш. населеному пункті.

Порядок здавання готіки клієнт узгоджує з б-ком.

Приймання готівки через прибуткову касу здійсн. протягом операц. дня на підставі заяви на переказ.

Від фізосіб б-ки приймають готіку для зараз. на рах. та здійсн. платежів за зобов»язанням клієнта.

При прийманні готівки касири перевіряють банкноти та монети на справжність, виявл. фальшивки, такі, шо втратили ознаки платіжності і вилучають їх з обігу.

Решта готівки упаковуються в установленому порядку, оприб. до каси, передаються до сховища чи видаткової каси і зарах. на рах.

Якщо гроші були прийняті вечірнею касою то на рах. клієнта вони зарах. наступного роб. дня.

Якщо клієнт регулярно  отрим. значну суму готікою, то йому доцільно скористатись службою інкасації, та перевезення цінностей. Служба забезп. спец. інкасаторськими сумками, в яку касир вклад. готіку в довідку про суму грошей.

Інкасатор забирає підготовлену та запломбовану касиром сумку згідно графіку і доставляє до б-ку.

Касив в б-ку перевіряє відповідність грошей довідці.

Якщо зауважень немає сумку передають в касу перерахунку.

Вся інкасована готівка оприбутк. по оборотній касі, зарах. на рах клієнта  і перед. до сховища або видаткової каси.


11.03.2015; 23:02
хиты: 145
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь