пользователей: 26713
предметов: 11627
вопросов: 212179
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10. Ціна ресурсів. Простий та складний відсоток

Банки самостійно встановлюють процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями, виходячи з кон'юнктури грошового ринку та власної ресурсної політики. Нараховані за вкладом проценти банк виплачує у валюті вкладу (депозиту), або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника у строки, зазначені в договорі..

У банківській практиці можуть використовуватися три методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків: фактична кількість днів у місяці та році; фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів; умовна кількість днів у місяці - 30 та у році - 360. Зменшена процентна ставка запроваджується через один місяць з часу надсилання повідомлення вкладнику, якщо інше не встановлено договором. За договором банківського вкладу (депозиту) на строк розмір процентів не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законодавством України.

Б-к має право змінити розмір %ставки за договором і заздалегідь повідомляє про це вкладникам.

У разі якщо договором не встановлений розмір % ставки,б-к зобов*язаний виплачувати % у розмірі облік.ставки НБУ.

Банки можуть нараховувати і виплачувати вкладникам за їх вкладами прості і складні проценти. Прості проценти більш широко використовуються у банківській практиці.:

Основна сума вкладу(1+річна%ставка*к-ь періодів нарахування*(період нарахування/360)

 Складних відсотків:

В = Д х (1+ %:100)п , де: % - відсоток за період (місяць, квартал, рік); п - кількість періодів, за які нараховуються відсотки. Цивільним кодексом чітко визначений порядок нарахування процентів за договором банківського вкладу. 


11.03.2015; 23:01
хиты: 146
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь