пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

9. Операції б-ків із залучення Р та управління ними

Залучення б-ками грош. коштів або б-ківських металів та вклади регул. ПОлож. «Про порядок здійснення б-ками вкладних операцій з фіз. та юрид особами та внутр.. положеннями б-ками».

Процедура здійснення б-ком вклад. операц. передбачає:

1. відкриття та реєстрац. вкадного рах.

2. залу. коштів на вклад

3. облуговува. вкладу

4. повернення коштів зі складу

5. закриття вклад. рах

Для відкриття вклад. рах. клієнт подає до б-ку такий пакет док. як і для відкриття поточного.

Усі депозиит вклад. на підставі уклад. договору, який супроводж.  видачею ощадної книжки або ощадного серефіката.

ДО основних зобов»язань б-ку за договором віднос.:

1.приймання та зараз. на рах. грош. коштів.

2. виплата вкладнику основної суми вкладу та %

3 викон. розпоряджень власника щодо операц. з коштами рах.

4. видача вкладу або частини на вимогу вкладника

Управління Р-сами вимагає від б-ку вирішення таких завдань:

1. оцінка потреби б-ку в рахунках

2. дотрим. вимог НБУ щодо ек. нормативної д-сті.

3. маневрування спільним Р-сами з метою мінімізації їх залишків

4. отрим. співвідношу. власних і залучених коштів

5. проведення гнучкої % політики як для залучення дешевих Р і для розшир. бази клієнтів.

6. погодження вкладних і кредитних операцій за строками і сумами

7. запровадження нових б-к. продуктів і підвищ. якості роботи з клієнтами для підвищ. обсягів залучення коштів


11.03.2015; 23:01
хиты: 155
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь