пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3. Банки, їх види та операції

Б-ки функціонують як універсальні та спеціалізовані (ощадні, інвестиційні, іпотечні)

Б-ки самостійно визнач.  напрямки своєї д-сті та спеціалізації за видами операцій.

Б-ки набувають статусу спеціалізованого, якщо більше 50% його активів є активами одного типу, а ощадні, якщо 50% його пасивів є вкладами фізосб.

Банки створ. у формі акціонерний товариств або кооперативного б-ку.

Д-вний банк – банк, статутний капітал, якого повністю належить д-ві. Він засновується за рішенням КабМіну при наявності позитивного висновку НБУ.

Кооперативні б-ки створ.. за принципом теретиріальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативний банк.

Б-ки мають право створ. свої об»єднання.

Б-ківськї об»днання створ. за згодою НБУ і підлягають д-вній реєстрації. Б-ки можуть буть учасниками лише 1 об»єднання.

Банк. корпорації – юрид. особа, засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно б-ки.

Банк.корпорації створ. з метою концентрації капіталу.

Б-ківська холдингова група – банківський об’єкт до складу якого входить лише б-ки. Материнському банку БХГ має належали не менше 50% акціонерного капіталу або голосів учасників дочірніх б-ків.

Фін. холдингова група – надає послуги, причому серед них має бути щонайменше 1 банк і материнська компанія має бути фіну станова.

З метою захисту і представлення інтересів своїх членів р-тку міжрегіональних та міжнародних зв»язків, забезпечити наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської д-сті, б-ки мають право створювати неприбуткові спілки чи орг.


11.03.2015; 22:59
хиты: 147
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь