пользователей: 27945
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2. Центральний банк: роль, функції, політика

НБУ несе відповідальність за функціонування БС в цілому. Правовий статус, принципи орг.. і д-сті НБУ визнач. КУ та Законом «Про НБУ»

НБУ є юрид. особою, має відокремлене майно, що є об»єктом д-вної власності та перебуває в його повному господарювання(віддані). Стут. капітал – 10 млн. грн..

Вищим орг.. управління є Рана НБУ, яка склад. з 14 членів, одна половина призначається Президеном, друга – ВРУ, строк повноважень 7р.

Основним керівником органу НБУ є Правління. Очолює Правлення Голова НБУ, який признач. ВРУ за поданням Президента, строком на 5 р.

Функції НБУ:

1. Центарального банку – забезп. стабільності нацвалюти .

2. емісійного центру – монопольне право на емісію грошей в обіг та випуск нац.. грошових знаків.

3. валютного органу – Нбу є головним орг., який визнач. валютну політику.

4. органу банк. нагляду – на НБУ покладено функцію банк. нагляду контролю за викон. комерційними б-ками законодавства, нормативних актів.

5. банк банку – Нбу з метою підтримки стабільності БС та розширення її кред. можливостей надає комерц. б-кам кредити

6. б-ку д-ви – НБУ орг.. і здійснює через орг.. казначейства та уповноваж. б-ки обслуговування д-вного Б.

7. організовує міжбанк. розрахунки – НБУ розробив і запровади в з січня 1994 року автоматизовану систему міжбанк. розрахунків

8. центру грошово-кредитн. регулювання економіки


11.03.2015; 22:59
хиты: 157
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь