пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Суть, будова та функції банківської системи

Банк. система започаткована після прийняття ВРУ у березні 1991р. Закону «про банк і банк. д-сть». Вона дворівневою і скл. з нацбанку та інших банків різних видів і форм власноті.

Б-ки керуються КУ, законами «Про НБУ», «Про б-ки та банк. д-сть» , нормативними актами НБУ і статутами.

Б-к – юр. особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати такі операції: залучення вкладів грошових коштів фіз./юр. осіб, розміщення коштів, відкриття та ведення б-ківських рах.

Ознаки БС:

1. дворівнева побудова

2. законодавчо встановл. система  обмежень страхування, нагляду, контролю б-к.д-сті

3.наявність єдиної системи б-ківського резервування

4. чітке законодавче розмежування прав та обов’язків кожної ланки БС

5. створення специфічної інфраструктури міжбанк. призначення

Отже, БС – специфічний екон. та орг. правова структура, що забезп. функціонування грошового ринку та економіки в цілому.

Функції БС:

1. трансформаційна – зумовлена посередницькою природою банків.

2. емісійна – створення грошей і регулювання грошової маси. Норма обов»язковго резервування визнач. у вигляді % до суми пасивів б-ку. Рівень грошово- кредитної мультиплікації залежить від норм обов»язкового резервування і визнач. М=1/к. М- показує скільки коштів може бути введено в обіг БС-мою на кодну одиницю початково залучених Р.

3. стабілізаційна – забезпечення сталості б-ку та грошового ринку .


11.03.2015; 22:59
хиты: 158
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь