пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» философия

Філософія: предмет, метод, функції.

Філософія (давньогрец. «любов до мудрості») з’явилася 2, 5 тис. років тому (V – IV ст. до н. е.). Термін запропонував Піфагор, але дав визначення Платон. Філософія – це вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, людині, суспільстві.

Предмет вивчення філософії – світ у цілому, у своїх найзагальніших закономірностях під кутом суб’єктно-об’єктних відносин.

Філософський метод є система найбільш загальних прийомів теоретичного і практичного освоєння дійсності, а також спосіб побудови і обґрунтування системи самого філософського знання.

Функції філософії:

1. закони і принципи можуть використовуватися в усіх науках;

2. методологічна – відношення людини до світу повинно виходити з усвідомлення нею свого місця в світі;

3. гносеологічна (пізнавальна) – орієнтує людину на пізнання світу;

4. світоглядна – направлена на адекватне сприйняття людиною суспільства, на формування життєвих принципів і формування сенсу життя людини.


хиты: 392
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь