пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Місце і значення Київської Русі в історії України.

Давня Русь, як одна з найбільших високорозвинених держав, відігравала роль стабілізуючого фактора в Європі. Русь захищала країни Західної та Центральної Європи від навал степових кочовиків і фактично врятувала їх від монголо-татарського іга. В умовах Давньої Русі завершився розпочатий в глибині віків процес формування української спільноти, її території, економіки, культури, побуту, рис характеру. У 1187 році з’явилась сама назва “Україна”.

Русь була важливим етапом в історії українського державотворення, вона була колискою української державності. Україна — безумовна спадкоємниця Київської Русі. Утворення великої Давньоруської держави сприяло більш швидкому економічному, політичному й культурному розвиткові східних слов'ян і, в той же час, дало їм можливість відстояти свої землі від нападів багатьох ворогів: степових кочівників, норманів, польських і угорських королів та феодалів та інших.У межах її кордонів розвивалися і прилучалися до державного і суспільно-політичного життя різні етноси. Тут набувався так необхідний в сучасних умовах досвід вирішення міжнаціональних проблем. Вона мала зносини з Візантією, Священною Римською імперією, Францією, Англією, Болгарією, Польщею, Скандинавськими та азіатськими країнами та народами, що говорить про початок періоду становлення авторитету українського народу у світовій політичній системі. Великий міжнародний авторитет і військова міць Давньоруської держави поєднувалися з високим рівнем економічного розвитку (високопродуктивного землеробства і скотарства, ремесел і промислів). Крім того, Русь відіграла важливу роль у міжнародній торгівлі. У Київській Русі перехрещувалися торговельні шляхи, що йшли із Півночі (Скандинавії) на південь – у Візантію і Середземномор’я, а також із Сходу на Захід (Індії, Китаю, Арабського халіфату товари поступали до Центральної і західної Європи). Багаті руські купці були відомі майже в усьому тогочасному світі.

Державне життя дало могутній поштовх розвитку української народності та її культури. Київ порівнювали за значенням і красою з тогочасною «столицею світу» Константинополем.  Русь відкрила шляхи використання кращого досвіду передової культури в інтересах власного розвитку, стала матеріальною і духовною скарбницею, яка понині слугує джерелом натхнення нових поколінь громадян України. Традиції Київської Русі виявилися настільки укоріненими й міцними, що дійшли до наших днів, здобувши нове життя в культурі українців, росіян і білорусів. Розвиток правових основ державності в Київській Русі підкреслює, що український народ міг і може спиратися на історично сформовану закономірність розвитку незалежної правової держави на території сучасної України.
8.


27.01.2014; 14:57
хиты: 995
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь