пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


24. Анотація та тези як жанри наукової роботи.

Анотація - короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Обов’язковим елементом анотації є бібліографічний опис у редукованій формі (автор, назва, індекс тощо). Відокремлюють такі види анотації: сигнальна (довідкова), оціночна, рекомендаційна.

Орієнтовно змістово-структурна модель анотації виглядає так:

 1. відомості про автора, упорядника
 2. про текст, що містить видання
 3. характеристика змісту твору
 4. про науково-довідковий апарат
 5. про оформлення, ілюстрації тощо
 6. про читацьку адресу
 7. цільове призначення видання

Максимальний обсяг анотації — 600 символів. Мова анотації: мова книги та 2 іноземні мови. Реквізити анотації: автор, паспортні дані книги, текст, вказівки щодо категорії читачів.

Тези - коротко сформульовані положення наукових матеріалів (статей, лекцій, доповідей), які розкривають суть усієї інформації.

Розрізняють два види тез:

 • відібрані автором цитати з першоджерела;
 • сформульовані власними словами основні положення статті чи розділу книги.

Для тез потрібно вибирати саме основні ідеї та положення, розмістивши їх у певній послідовності. Створюючи тези, треба обов'язково зазначити:

 1. Прізвище, ім'я, по батькові автора статті, книги.
 2. Заголовок.
 3. Місце написання й рік видання.


17.01.2014; 14:05
хиты: 820
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь