пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


22. Конспект, реферат як жанри наукових робіт

Конспект — стислий писаний виклад певної інформації. Різновид навчального видання. Конспет лекцій — стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

Це запис, основу якого становлять план, тези, цитати та виписки (щонайменше два типи запису). Це спосіб роботи з текстом, ціль якого — зафіксувати і опрацювати його. Конспект — це виписка із тексту-джерела, яка здійснюється у формі згорнутого і переосмисленого подання інформації. Вона відтворює не лише головні ідеї тексту, що конспектують, але й зв'язок між ними. Стиль написання конспекту має бути наближений до оригіналу.

Види конспекту:

  1. Плановий конспект (план-конспект) — створюється на основі сформованого плану.
  2. Текстуальний конспект — має детальну форму викладу, яка складається із виписки та цитування
  3. Довільний конспект включає декілька способів роботи над матеріалом (виписки, цитування, план та ін.).
  4. Схематичний конспект (контекст-схема) — має вигляд плану, пункти якого представлені питаннями, на які потрібно дати відповідь.
  5. Тематичний конспект — суть полягає в опрацюванні і висвітленні певного питання, теми. хронологічний конспект.
  6. Зведений конспект — за опрацюванням декількох текстів.
  7. Вибірковий конспект — вибіркова інформацію із тексту на певну тему.

Існує два основних способи конспектування:

Прямий спосіб конспектування — запис інформації, який відбувається під час її викладу. Опосередкований спосіб конспектування — запис матеріалу, який здійснюється після прочитання, осмислення тексту-джерела.

Реферат - короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі). Реферати поділяють на інформативні та індикативні. Також реферати поділяють на монографічні, звідний, аспектний, фрагментний.

Розрізняють два види рефератів: продуктивні і репродуктивні. Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний містить творче або критичне осмислення реферованих джерел.

Реферат має певну композицію: Вступ. (обґрунтовується вибір теми, відомості про розкривається проблематика обраної теми.) Основна частина. Зміст реферованих тексту, наводяться основні тези, вони аргументуються. Висновок.

Реферати пишуться зазвичай стандартною, клішованою мовою, з використанням типових мовних зворотів на кшталт «важливе значення має», «приділяється особлива увага», «піднімається питання», тощо. У рефератів особлива логічність подачі матеріалу і висловлювання думки, певна об'єктивність викладу матеріалу.


17.01.2014; 14:05
хиты: 558
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь