пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


19. Документ як основний вид ділового мовлення. Різновиди.

Документ – це основний вид ділового мовлення, що носить інформацію зафіксовану на матеріальному носії. Функцією документа є зберігання інформації в часі і просторі.

Основні вимоги до документа:

 1. Документ видається уповноваженим органом або особою, відповідно до компетенції.
 2. Не суперечити із законодавством
 3. Бути точним, достовірним і переконливим.
 4. Бути належно відредагованим та оформленним до чинних стандартім.
 5. Містить конкретні вказівки та пропозиції
 6. Бути придатним до тривалого зберігання.

Документи поділяються на:

 1. За способом фіксації інформації: а) графічні б) письмові в) фото документи г) фотодокументи
 2. За призначенням: а) організаційні документи б) розпорядчі в) інформаційні
 3. За назвою: автобіографія, резюме, протокол, характеристика, контракт, заява, тощо.
 4. За походженням: а) службові (стосуються діяльності установи) б) особисті (поза службовою діяльністю)
 5. За місцем складання: а) внутрішні (в межах установи\органу) б) зовнішні
 6. За формою: а) стандартні (типові) – документ складається за зразком б) індивідуальні в) високо стандартні-трафаретні
 7. За терміном виконання: а) не термінові (звичайні) б) термінові
 8. За ступенем гласності: а) несекретні б) секретні в) цілком секретні г) таємні
 9. За стадіями створення: а) оригінали б) копії (-відпуск, повна копія документу, - витяг, копія не всього документу, - дублікат, має юридичну силу ніж звичайні копії)
 10. За складністю: а) прості (містять інформацію з одного питання) б) складні (2 і більше питань)
 11. За терміном зберігання: а) тимчасового зберігання (від 3 до 10 років) б) тривалого зберігання ( 10 років і більше) в) постійного зберігання (не існує терміну)
 12. За технікою складання: а) рукописний б) відтворенні електронним способом.


17.01.2014; 14:05
хиты: 476
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь