пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» укр мова

укр мова

1 1.Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний розвиток.
2 3.Мовна політика в Україні.
3 8.Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт.
4 12.Стиль сучасного ділового спілкування
5 17.НАУКОВА МОВА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН
6 27.Принципи українського правопису.
7 Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів
8 2.Статус української мови як державної, законодавчі акти про мову.
9 4.Мова і культура мовлення.
10 10.Поняття про документ. Його властивості та вимоги до складання.
11 13.Термін як інструмент когнітивної діяльності.
12 18.Наукова лексикографія. Типи словників.
13 30.Мовна норма. Типи мовних норм.
14 39 Історія наукового словникарства
15 5.Мовна норма у віртуальному просторі.
16 11. Загальні вимоги до оформлення ділових паперів
17 14. Явище полісемії в діловому мовленні.
18 19.Функції спілкування.
19 53.Жанри і види публічних виступів.
20 6. Стандарт і субстандарт. Нормативні вимоги до усного та писемного висловлювання.
21 Офіційно-діловий стиль. Його особливості. Мовні кліше.
22 20.Документи з кадрово-контрактових питань.
23 54. Поняття про ораторську компетенцію
24 7.Стилістична система української мови. Основні ознаки функціональних стилів.
25 16.Вимоги до використання іншомовних слів у діловому мовленні.
26 21.Класифікація документів. Національний стандарт України.
27 55.Структура риторичного виступу.
28 23.Комунікативні ознаки культури мови.
29 56. Стратегії поведінки під час ділової бесіди
30 25.Риторичні фігури красномовства: евфемізм, парафраз.
хиты: 30902
рейтинг:+92
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь