пользователей: 28202
предметов: 12090
вопросов: 227045
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Политология

Надайте порівняльну характеристику наступним поняттям та відповідним їм феноменам: патріотизм, націоналізм, нацизм

патріотизм це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам, Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання та захищати інтереси своєї громади, народу в цілому.  ; націоналізм-  ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі. Відрізняється різноманіттям течій, деякі з них суперечать одне одній. Як політичний рух, націоналізм прагне до відстоювання інтересів національної спільноти у відносинах з державною владою. Ця ідеологія прагне до об'єднання різних верств суспільства, незважаючи на протилежні класові інтереси.; нацизм . політична ідеологія, яка була економічною і політичною доктриною Німеччини (у часи Третього рейху); злочинна форма самоствердження індивіда, племені, клану, класу, нації, віросповідних спільностей, котра передбачає:

панування над іншими індивідами, племенами, класами, націями, віросповідними спільностями;

максимальне відчуження підвладних від результатів їх праці;

апартеїд стосовно поневолених.

В найвищій формі нацизм виявляється у масових вбивствах і геноциді стосовно поневолених й у прагненні до всесвітнього економічного і політичного панування

 


16.01.2014; 23:20
хиты: 377
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь