пользователей: 28469
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ДЕК-питання

1 1.СДР як форма світових кредитних грошей: проблеми функціонування.
2 2. Бреттонвудська валютна система
3 3. ООН промислового розвитку ЮНІДО: механізм сприяння розвитку.
4 4. Об’єктивні передумови, сутність та регулювання міжнародної економічної інтеграції.
5 5. Особливості вивозу капіталу після Другої світової війни
6 6. Основні види тарифів у міжнародній торгівлі.
7 7. Валютні обмеження в регулюванні МЕВ
8 8. Валютно-фінансові методи торговельної політики
9 9. Наслідки впровадження єдиної європейської валюти ЄС
10 10. Особливості інтеграційних процесів в Північній Америці
11 11. Особливості координації господарської взаємодії країн ОЧЕС (Організація Чорноморського Економічного Співробітництва)
12 12. Вільні економічні зони : місце та роль у світовому господарстві.
13 13. Вплив митного тарифу на виробників, споживачів та економіку в цілому.
14 14. Міжнародні фінансові ринки: загальна характеристика.
15 15. Глобалізація міжнародних економічних відносин: сутність, форми прояву
16 16. Глобальні проблеми сучасних МЕВ.
17 17. Міжнародні валютні ринки: динаміка, структура, регулювання.
18 18;Міжнародний ринок позикових капіталів
19 19. МПП: поняття, типи,форми.
20 20.Валютний курс і платіжний баланс: механізм взаємозв’язку.
21 21.Порівняльні переваги економіки України,її конкурентоспроможність і напрями реалізації на світовому ринку.
22 22.Головні фінансові центри світового господарства
23 23. Головні форми вивозу капіталу в системі міжнародних економічних відносин.
24 24. Міжнародний валютний фонд: функції, механізм діяльності, основні програми.
25 25. Міжнародна фінансова корпорація: структура, функції.
26 26. Економіка України в системі світогосподарських зв'язків.
27 27. Міжнародна торгівля: парадокс Леонтьєва.
28 28. Прямі зарубіжні інвестиції: суть і головні форми.
29 29. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.
30 30. Міжнародна торгівля: Теорія розміру країн.
31 31. Міжнародна торгівля: Теорія подібності країн.
32 32. Міжнародна торгівля: забезпеченість факторами виробництва. Теорема Хекшера-Оліна.
33 33. Міжнародна торгівля: Теорія специфічних факторів виробництва.
34 34. Регулювання міжнародної торгівлі послугами (ГАТС)
35 35. Розвиток Економічного та Валютного союзу
36 Міжнародна торгівля: неокласична теорія
37 37. Міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва
38 38.Світовий ринок послуг. Динаміка та тенденції розвитку на кінець 90-х рр.. початок XXI ст..
39 39. Зовнішня торгівля країн що розвиваються НІК
40 40. Механізм регулювання міжнародного руху капіталів
41 41.МБРР Структура,функції, механізм кредитування
42 42.Світовий ринок робочої сили і міжнародні трудова міграція
43 43.Зовнішня торгівля України в сучасних умовах
44 44 Зовнішня торгівля. теорія абсолютних переваг .
45 45.Концепції міжнародної економічної інтеграції.
46 46. Кількісні обмеження у зовнішній торгівлі
47 47. Сутність та форми прояву міжнародних економічних відносин.
48 48. Зовнішня економічна стратегія високорозвинених країн.
49 49. Інтегрована програма ЮНКТАД для сировинних товарів.
50 50. Інфраструктура сучасних МЕВ: міжнародна інформаційна система.
51 51. Золотий стандарт в системі міжнародних валютно-кредитних відносин.
52 52. Уругвайський раунд переговорів в межах ГАТТ: підсумки, перспективи
53 53. Фіскальна політика та фінансові інструменти регулювання МЕВ
54 54. Інтеграційні угрупування в Африці та їх загальна характеристика
55 55. Інтеграційні угрупування країн, що розвиваються: АСЕАН
56 56.Ямайська валютно-фінансова система:сутність, структура
57 57. Світовий ринок робочої сили і міжнародна трудова міграція
58 58. Особливості та тенденції міжнародного поділу праці
59 59.Форми міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва
60 60. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці
61 61. Характерними рисами сучасного та тенденції розвитку світового господарства
62 62.Суть та значення платіжного балансу
63 63. Особливості міжнародного туризму, його динаміка та вплив на світовий ринок.
64 64. Теорія меркантилізму та її обмеженість.
65 65. Перехідні економіки та їхні найхарактерніші ознаки.
66 66. Світова валютна система та її показники.
67 67. Європейська валютна система.
68 68. Обєкт,предмет теорії міжнародних відносин
69 69. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації
10.02.2015; 20:37
хиты: 4666
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь