пользователей: 29728
предметов: 12287
вопросов: 231928
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Логістика

1 1. Походження логістики. Етапи розвитку логістики.
2 2. Сутність логістики. Основні підходи до її визначення.
3 3. Сучасна концепція логістики.
4 4. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики.
5 5. Ринковий аспект логістики. Взаємозв'язок логістики і маркетингу.
6 6. Поняття логістичного ланцюжка. Елементи логістичного ланцюжка.
7 7. Поняття й функції каналів розподілу
8 8. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
9 9. Основні характеристики матеріального потоку. Види матеріальних потоків
10 10. Управління матеріальними потоками
11 11. Логістичні операції
12 12. Системний підхід як методологічна база в логістиці
13 13. Поняття, властивості й види логістичних систем. Побудова логістичних систем
14 14. Сутність і завдання закупівельної логістики. Процес планування закупівлі матеріальних ресурсів
15 15. Визначення потреби в матеріальних ресурсах на плановий період.
16 16. Визначення обсягів закупівлі матеріальних ресурсів на плановий період
17 17. Вибір методу закупівлі матеріальних ресурсів
18 18. Процес вибору й оцінка постачальників матеріальних ресурсів
19 19. Сутність та основні завдання виробничої логістики. Логістична концепція організації виробництва
20 20. Штовхаючі системи управління матеріалопотоками у виробничій логістиці
21 21. Тягнучі системи управління матеріалопотоками у виробничій логістиці
22 22. Суть і види товарно-матеріальних запасів
23 23. Системи управління запасами
24 24. Аналіз АВС-ХУZ в управлінні запасами
25 25. Сутність, основні завдання та методи розподільчої логістики
26 26. Основні характеристики каналів розподілу товарів
27 27. Системи розподілу товарів: традиційні, вертикальні, горизонтальні та комбіновані маркетингові системи
28 28. Логістичні посередники в розподілі товарів. Стратегії розподілу
29 29. Управління товарорухом в розподільчій логістиці
30 30. Проблеми управління збутом в умовах маркетингової орієнтації діяльності підприємств
31 31. Сутність, функції і види складів
32 32. Логістичний процес на складі
33 33. Варіанти складування. Конструкції й обладнання складів
34 34. Основні показники використання складських площ
35 35. Сутність і завдання транспортної логістики
36 36. Види транспорту. Матеріально-технічна база різних видів транспорту
37 37. Системи доставки товарів
38 38. Транспортні тарифи
39 39. Тара та упаковка як важливий елемент логістики
16.06.2014; 01:52
хиты: 2049
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь