пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ЕП

1 Поняття ,цілі та напрямки діяльності .
2 Правові основи функціонування підприємства.
3 Класифікація підприємства.
4 добровілні об’єднання підприємств.
5 Сутність та основні принципи управлінням підприємства.
6 Функції управління .
7 Система методів управління.
8 Виробнича структура підприємства та чинники ,що її визначають .
9 Принципи організації виробничих структур .
10 Організаційна структура управління ,її типи.
11 Класифікація та структура персоналу .
12 Визначення чисельності працівників .
13 Оцінка персоналу .
14 Загальна характеристика капіталу .
15 Оцінка ,класифікація ,структура основних засобів .
16 Спрощування ,амортизація ,відтворення основних засобів.
17 Ефективність відтворення і використання основних засобів .
18 Структура оборотних засобів .
19 Нормування і використання оборотних засобів підприємства .
20 Ефективність використання оборотних засобів підприємства .
21 Сутність та нормування оборотних активів
22 Ефективність використання оборотних коштів
23 Поняття, склад та структура інвестицій
24 Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій
25 Формування і регулювання фінансових інвестицій
26 Оцінка ефективності виробничих та фінансових інвестицій
27 Інвестиційні проекти підприємства
28 Загальна х-ка витрат на виробництво
29 Управління витратами на підприємстві
30 Визначення собівартості продукції
31 Сукупні витрати та собівартість продукції
32 Ціни на продукції. Загальна характеристика ціни; види цін
33 Сутність та показники прибутку
34 Джерела прибутку
35 Напрями використання прибутку
36 Характерисктика техніко-технологічної бази виробництва
37 Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства
38 Формування і використання виробничої потужності підприємства
39 Якість продукції
40 Конкурентоспроможність продукції
41 Виробнича програма підприємства
42 Поняття продуктивності праці, методика розрахунку
43 Фактори і резерви продуктивності праці
44 Методи вимірювання продуктивності праці
45 Державна політика оплати праці, поняття . функції
46 Форми та система оплати праці: відрядна і погодинна
47 Склад фонду оплати праці+надбавки
48 Доплати і надбавки до зарплати
27.05.2014; 10:29
хиты: 4747
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь