пользователей: 28476
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

КіБС

1 1.Поняття банківської системи.
2 2. Сутність комерційного банку, типи комерційних банків
3 3. Банківська система України.
4 4. Національний банк України.
5 5. Порядок створення та реєстрації комерційних банків.
6 6. Небанківські фінансово-кредитні установи.
7 7. Класифікації операцій комерційних банків.
8 8. Доходи та витрати комерційних банків.
9 9. Показники прибутковості банківської діяльності.
10 10. Дотримання економічних нормативів комерційних банків.
11 11. Нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків.
12 12. Створення банківських резервів.
13 13. Структура та формування ресурсів комерційних банків.
14 14. Депозитні ресурси комерційного банку.
15 15. Управління ресурсами комерційного банку.
16 16. Необхідність та суть кредиту, умови формування кредитних відносин.
17 17. Критерії класифікації кредитів, форми кредитів.
18 18. Поняття кредитної політики банку.
19 19. Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин.
20 20. Сутність позичкового проценту, його диференціація
21 21. Етапи процесу кредитування.
22 22. Оцінка кредитоспроможності позичальника
23 23. Форми забезпечення банківських позичок.
24 24. Банківський контроль за процесом кредитування.
25 25. Суть, види та основні умови споживчого кредитування.
26 26. Оформлення, видача та процес створення споживчого кредитування
27 27.Контроль за виконанням споживчого кредиту.
28 28.Міжбанківський ринок кредитних ресурсів, його склад і структура
29 29.Економічна суть і види кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам
30 30.Кредитування НБУ комерційних банків через проведення кредитних аукціонів.
31 31.Взаємне кредитування комерційних банків: умови, порядок, контроль
32 32.Суть, значення та класифікація банківських інвестицій
33 33. Інвестиційний портфель банку та його класифікація
34 34. Концепція формування інвестиційного портфеля банку
35 35.Касові операції банків.
36 36. Прогнозування та облік касових операцій у банках.
37 37.Контроль за дотриманням касової дисципліни
38 38. Правове регулюваннявідносин у сфері готівкового обігу.
39 39.Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків.
40 40.Характеристика основних форм безготівкових розрахунків.
41 41.Види платіжних документів та порядок їх застосування.
42 42.Розрахунки з використанням системи електронних платежів
43 43. Валютний курс, конвертованість валют і валютна політика.
44 44.Основні умови і загальна характеристика валютних операцій.
45 45.Валютний ризик і валютне регулювання.
46 46.Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків.
47 47.Аналіз пасивів банку.
48 48.Аналіз активів банку.
49 49.Аналіз доходів, витрат, прибутку банків.
50 50.Основні показники ефективності діяльності банку.
51 51.Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.
52 52.Трастові послуги.
53 53. Лізингові послуги.
54 54. Факторинг та форфейтинг.
55 55. Процесс розробки стратегії банківського маркетингу.
56 56. Основи менеджменту в банку.
57 57. Функції та елементифінансового менеджменту в банку.
58 58. Управління банківськими ризиками
59 59. Рейтингова система CAMEL
60 60. Аналіз впливуфінансової кризи на динаміку кредитування та його нові форми в Україні.
17.01.2014; 09:11
хиты: 6315
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь