пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

43.Зовнішня торгівля України в сучасних умовах

Зовнішня торгівля України товарами

за 2011 рік

За 2011р. експорт товарів склав 68409,8 млн.дол. США, імпорт – 82606,9 млн.дол. Порівняно з 2010р. експорт збільшився на 33,1%, імпорт – на 36%.

Від’ємне сальдо становило 14197,1 млн.дол. (за 2010р. також від’ємне – 9337 млн.дол.). На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (–22913,4 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (–4810,1 млн.дол.) та механічні машини (–3541,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,83 (за 2010р. – 0,85). Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 222 країн світу.

Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 38,3% від загального обсягу експорту, Європи – 27% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 26,3%), Азії – 25,9%, Африки – 4,9%, Америки – 3,7%.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 29% від загального обсягу експорту, Туреччини – 5,5%, Італії – 4,4%, Польщі – 4,1%, Індії – 3,3%, Китаю – 3,2% та Білорусі – 2,8%.

Збільшився експорт товарів до усіх основних країн-партнерів: Китаю – на 65,6% (за рахунок поставок руд та концентратів залізних, органічних хімічних сполук, жирів та олій тваринного або рослинного походження), Індії − на 58,9% (за рахунок поставок жирів та олій тваринного або рослинного походження,

чорних металів, добрив), Польщі – на 56,3% (за рахунок поставок чорних металів, руд та концентратів залізних, електричних машин), Російської Федерації – на 47,6%, Італії – на 26%, Туреччини – на 24%.

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них – 31,2% від загального обсягу експорту (збільшення на 28,4% проти 2010р.). Мінеральні продукти становили 15% (збільшення на 52,4%), механічні та електричні машини – 9,9% (збільшення на 19,2%), продукти рослинного походження – 8,1% (збільшення на 39,1%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 7,9% (збільшення на 54,9%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,1% (збільшення на

49,3%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 5% (збільшення на 29,8%).

У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з 2010р. Збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,1% до 8,3%, руд та концентратів залізних − з 4,8% до 5,5%, залізничних локомотивів – з 4,7% до 5,6%, зернових культур – з 4,8% до 5,3%, виробів з чорних металів – з 3,9% до 4,2%, добрив – з 1,8% до 2,7%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,6%.

Натомість зменшилась частка чорних металів − з 28,4% до 27%, механічних машин – з 6,1% до 5,2%, електричних машин – з 4,9% до 4,7%.

Імпорт з країн СНД становив 45% від загального обсягу, Європи − 32,8% (у т.ч. з країн Європейського Союзу − 31,2%), Азії − 16,1%, Америки – 4,7%, Африки – 1,1%, Австралії і Океанії – 0,2%

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації − 35,3%, Німеччини − 8,3%, Китаю − 7,6%, Білорусі – 5,1%, Польщі – 3,9%, США – 3,1%, Італії – 2,4%.

Збільшились проти 2010р. імпортні поставки з Білорусі – на 64% (за рахунок надходжень палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин), Німеччини – на 49,1% (за рахунок механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, електричних машин), США – на 46,7% (за рахунок палив

мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин), Італії (на 44,3%), Китаю (на 33,3%), Російської Федерації (на 31,2%), Польщі (на 14,1%).

Мінеральні продукти складали 36,4% обсягу імпорту товарів (збільшення на 42,1%). На поставки механічних та електричних машин припадало – 15,5% (збільшення на 56,5%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 9,7% (збільшення на 23,9%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – 7,5% (збільшення на 69,3%), полімерних

матеріалів, пластмас та виробів з них – 5,4% (збільшення на 22,7%), чорних металів та виробів з них – 4,8% (збільшення на 41,2%) від загальної вартості імпорту.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 32,3% до 34,6%, механічних машин – з 7,5% до 8,6%, електричних машин – з 5,9% до 6,9%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 5,5% до 6,6%. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,7% до 4,1%, фармацевтичної продукції – з 4,1% до 3,5%, паперу та картону – з 2,4% до 1,9%.

В Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 4701,9 млн.дол. (збільшення на 49,2%). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 6314,2 млн.дол. (більше на 64,8%, ніж у 2010р.).

За 2011р. експорт давальницької сировини становив 105,7 млн.дол. (наn 74,1% більше, ніж у 2010р.). У той же час до України імпортовано готової

продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 84 млн.дол. (на 60,7% більше обсягів 2010р.).

Бартерні (товарообмінні) операції у 2011р. становили в експорті 0,7 млн.дол., в імпорті – 1 млн.дол.

Довідково: у грудні 2011р. експорт товарів збільшився порівняно з груднем

2010р. на 22,4% і становив 6474,3 млн.дол., імпорт збільшився на 18,7% та

становив 7890,1 млн. доларів. Від’ємне сальдо у грудні 2011р. становило 1415,8

млн.дол. (за грудень 2010р. також від’ємне – 1355,1 млн. доларів

Зовнішня торгівля України послугами за 2011 рік

За 2011 рік обсяг експорту послуг становив 13697,6 млн.дол. США і збільшився по відношенню до минулого року на 16,5%, обсяг імпорту – 6248 млн.дол. і зріс на 14,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 7449,6 млн.дол. (за 2010р. – 6311,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами 217 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту складали транспортні (66%), різні ділові, професійні та технічні (13,6%) послуги.

Порівняно з 2010р. експорт послуг збільшився на 1938,2 млн.дол., у т.ч. за рахунок зростання обсягів послуг трубопровідного транспорту – на 397,3 млн.дол. (на 11,8%), різних ділових, професійних та технічних послуг –на 360,5 млн.дол. (на 23,9%), послуг повітряного транспорту – на 318,9 млн.дол.(на 27%), залізничного – на 283,7 млн.дол. (на 19,1%), послуг з ремонту – на 189,1 млн.дол. (на 44,3%).

При цьому зменшилися обсяги фінансових послуг – на 164,6 млн.дол. (на 34,5%) та послуг морського транспорту – на 23,1 млн.дол. (на 1,9%).

Експорт послуг до країн СНД становив 45,5% від загального обсягу експорту, до країн Європейського Союзу – 26,1%.

Основною країною-партнером залишається Російська Федерація, обсяги послуг якій становили 5624,9 млн.дол. (41,1% від загального обсягу експорту послуг).

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, збільшився порівняно з минулим роком на 619,6 млн.дол. (на 11%).

При цьому найбільше зростання експорту послуг спостерігалося до Російської Федерації – на 467,8 млн.дол. (на 9,1%), Казахстану – на 75,4 млн.дол. (на 90,2%), Туркменістану – на 42 млн.дол. (на 37,7%) та Білорусі – на 22,7 млн.дол. (на 17,2%).

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, збільшився порівняно з 2010р. на 1318,6 млн.дол. (на 21,4%), у т.ч. Швейцарії – на 395,9 млн.дол. (на 91,8%), Великій Британії – на 141,8 млн.дол. (на 25,4%), США – на 93,3 млн.дол. (на 15,6%), Бельгії – на 86,6 млн.дол. (на 36,2%), Маршалловим

Найсуттєвіші зменшення спостерігалися в експорті послуг до Угорщини –

на 140,9 млн.дол. (на 62,9%), Франції – на 11,2 млн.дол. (на 9%), Об’єднаних

Арабських Еміратів – на 10,7 млн.дол. (на 15,3%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (25,1%), різні ділові, професійні та технічні (17,9%), фінансові (15,3%) та державні послуги, які не віднесені до інших категорій  (9,8%).

Імпорт послуг до України збільшився порівняно з 2010р. на 800,3 млн.дол. за рахунок зростання обсягів отриманих різних ділових, професійних та технічних послуг – на 243,4 млн.дол. (на 27,7%), послуг повітряного транспорту – на 238,2 млн.дол. (на 53,2%), залізничного – на 126,8 млн.дол. (на 27,4%), послуг з подорожей – на 114,2 млн.дол. (на 32,9%), державних послуг, які не віднесені до інших категорій – на 82,4 млн.дол.

(на 15,6%), комп’ютерних послуг – на 53,7 млн.дол. (на 29,9%), будівельних – на 47,6 млн.дол. (на 44,7%), послуг приватним особам та послуг в галузі культури та відпочинку – на 38,7 млн.дол. (на 19,9%).

При цьому зменшилися обсяги імпорту фінансових – на 131,6 млн.дол. (на 12,1%), роялті та ліцензійних – на 50,5 млн.дол. (на 11,6%) та інших ділових послуг – на 12,5 млн.дол. (на 5,3%).

Імпорт послуг з країн СНД становив 18,6% від загального обсягу імпорту, з країн Європейського Союзу - 53,6%.

Обсяг послуг, одержаних з країн СНД, збільшився порівняно з минулим роком на 222,7 млн.дол. (на 23,7%), у т.ч. з Російської Федерації – на 153,4 млн.дол. (на 19,3%), Казахстану – на 21,4 млн.дол. (на 97%), Туркменістану – на 20,1 млн.дол. (у 3,8 раза) та Білорусі – на 15,9 млн.дол. (на 25,2%).

 


21.06.2014; 00:45
хиты: 521
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь