пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

37. Системи доставки товарів

До початку здійснення транспортування підприємства-виробники вирішують ряд питань, серед яких обирають:

1) вид доставки товарів;

2) вид транспорту;

3) основних і допоміжних логістичних посередників в транспортуванні.

До основних видів доставки товарів належать:

1) унімодальна (одновидова) - здійснюється одним видом транспорту, зазвичай використовується при доставці вантажу з початкового пункту до кінцевого без здійснення проміжних операцій складування і вантажоиереробки;

2) змішана доставка вантажів здійснюється як правило двома видами транспорту, наприклад: залізнично-автомобільна, річна-автомо-більна, повітряно-автомобільна тощо. При цьому першим видом транспорту вантаж доставляється до пункту перевалки або вантажного терміналу без зберігання або з короткотерміновим зберіганням і наступним перевантаженням на інший вид транспорту;

3) комбінована доставка відрізняється від змішаної використанням більше ніж двох видів транспорту;

4) Сучасна логістична практика транспортування все частіше звертається до перевезень, які здійснюються однією спеціалізованою фірмою (експедитором, оператором) з одного диспетчерського центру, різними видами транспорту і по єдиному транспортному документу. Виділяють декілька типів таких доставок, зокрема: мультимодальна, інтермодальна, А-модальна, сегментована тошо. Відповідно до цього доповнимо наш список видів доставки вантажів наступними:

5) інтермодальна - перевезення вантажів декількома видами транспорту, при якій один з перевізників організовує доставку "від дверей до дверей" через один чи декілька пунктів перевалки, з використанням єдиного транспортного документу;

6) мультимодальна - це доставка, за якої особа, яка організовує перевезення, несе відповідальність на всьому шляху транспортування незалежно від кількості видів транспорту, які приймають участь в доставці. При цьому по відношенню до цієї "особи" всі інші транспортні організації виступають свого роду постачальниками, і отримують плату за послуги від неї;

7) термінальна - може використовуватися при будь-якій іншій системі доставки вантажів. Особливістю даної системи доставки є те, що вони використовують при перевезеннях своєрідні вантажообробні комплекси - термінали.

В ролі організаторів термінальних перевезень виступають транспортно-експедиційні фірми або оператори різних видів транспорту, які використовують універсальні або спеціалізовані термінали і термінальні комплекси при різних способах доставки.

Вантажним терміналом називається спеціальний комплекс організаційно взаємозв'язаних споруд, персоналу і технічних пристроїв, призначених для виконання логістичних операцій, пов'язаних з прийомом, вантаженням-розвантаженням, зберіганням, сортуванням, грузопереработой різних партій вантажів, а також комерційно-інформаційним обслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників і інших логістичних посередників.

Універсальні термінали є групою складів з дистрибутивним центром. Основні функції цих терміналів:

o маркетингові дослідження ринку транспортно-логістичного сервісу;

o оформлення договорів з клієнтами, прийом і обробка заявок;

o збір і розвезення вантажів;

o короткострокове зберігання;

o консолідація, розукрупнення, сортування, комплектація і інші операції вантажопереробки;

o інформаційно-комп'ютерна підтримка сервісних послуг терміналу. Останніми роками на великих терміналах здійснюються операції

тривалого зберігання і митної обробки ("очищення") вантажів.

Спеціалізовані термінали здійснюють операції транcпортно-логістичного сервісу для певного виду або асортименту вантажів, наприклад тих, що швидко псуються, продовольчих, медикаментів і т.п. Спеціалізація вантажних терміналів дозволяє краще врахувати вимоги клієнтів до перевезення, зберігання і переробки вантажів.

Технологічний процес термінального транспортування складається з трьох основних етапів: завезення вантажів на термінал і розвезення їх з терміналу; вантажопереробка на терміналі; лінійне перевезення вантажів між терміналами відправлення і призначення.


16.06.2014; 01:52
хиты: 34
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь