пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

24. Аналіз АВС-ХУZ в управлінні запасами

У основі методу АВС лежить так зване правило Паретто. Відповідно до методу Паретто безліч керованих об'єктів поділяється на дві неоднакові частини (80/20) (на 20% всіх товарів, які знаходяться в запасах, припадає 80% всіх витрат). Широко розповсюджений у логістиці метод АВС пропонує глибший поділ - на три частини.
Найбільш розповсюдженою є така класифікація:
Група «А»: найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно 75-80% загальної вартості запасів, але вони складають лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні.
Група «В»: середні за вартістю товари, їх частка в загальній сумі запасів складає приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси складають 30-40% продукції, яка зберігається.
Група «С»: найдешевші. Вони становлять 5-10% відзагальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання.
Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу ХYZ інший - тут весь ассортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування.
У групу «X» включають товари, попит на який рівномірний, або може незначно коливатися. Обсяг реалізації за товарами, включених у дану групу, добре передбачається.
У групу «Y» включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються. Зокрема, в цю группу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту за товарами групи «Y» - середні.
У групу «Z» включають товари, попит на які виникає лише епізодично, будь-які тенденції відсутні. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи «Z» складно.
Ознакою, на основі якої конкретну позицію ассортименту зараховують до групи X, Y або Z, є коефіцієнт варіації попиту.


16.06.2014; 01:52
хиты: 35
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь