пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

22. Суть і види товарно-матеріальних запасів

Товарно-матеріальними запасами є матеріальні цінності, що очікують виробничого або особистого споживання у вигляді сировини, матеріалів, що комплектують, товарів, що перебувають на стадії виготовлення й готової продукції. 

За місцем продукції в логістичному ланцюзі: запаси матеріальних ресурсів; запаси незавершеного виробництва; запаси готової продукції; запаси тари; запаси зворотних відходів.

По відношенню до базисних логістичних активностей: запаси в постачанні; виробничі запаси; товарні (збутові) запаси; сукупні матеріальні запаси.

По відношенню до комплексних логістичних активностей: складські запаси; транспортні запаси; запаси вантажопереробки.

За функціональним призначенням: поточні (регулярні) запаси; страхові (гарантійні) запаси; підготовчі (буферні) запаси; цільові запаси.

По відношенню до ланки логістичного ланцюга або логістичних посередників: запаси в постачальників; запаси в споживачів; запаси в торгових посередників; запаси в посередників у фізичному розподілі.

За структурною роллю в системі управління запасами: максимальний запас; граничний запас; гарантійний запас; поточний запас


16.06.2014; 01:52
хиты: 36
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь