пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

14. Сутність і завдання закупівельної логістики. Процес планування закупівлі матеріальних ресурсів

Закупівельна логістика - це керування матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, товарами.
Основні завдання закупівельної логістики укладаються в тім, щоб:
1) визначати необхідні обсяг, асортименти й раціональний режим надходження матеріальних ресурсів на підприємство, а також гранично припустимі ціни й інші видатки по закупівлі й доставці продукції; 
2) вибирати виходячи із цього найбільш прийнятних постачальників, погоджувати з ними всі умови поставки й укладати договори, що фіксують досягнуту згоду;
3) витримувати обґрунтовані строки закупівлі сировини й комплектуючих виробів; 
4) забезпечувати точну відповідність між кількістю поставок і потребами в них;
5) дотримувати вимог виробництва по якості сировини й комплектуючих виробів;
6) організовувати ефективне постачання ресурсами робочих місць;
7) контролювати економічні параметри процесу постачання й вишукувати нові можливості по зниженню витрат, пов'язаних з рухом вхідних матеріальних потоків і використанням матеріальних ресурсів.

В умовах ринку планування МТО повинне включати:

1. Дослідження ринку сировини і матеріалів - один з елементів планування МТО на промисловому підприємстві. Цілями дослідження ринку сировини і матеріалів досягнення осяжності цього ринку і можливість раціональної закупівлі сировини і матеріалів.

2. Визначення потреби підприємства

3. Розробка плану закупівель. Після визначення потреби в МР розробляється план закупівель. Цей план потрібний для раціональної закупівлі МР. Скласти план закупівель - це означає визначити об'єм закупівель на певний період, а також вид закупівель.

Залежно від об'єму закупівель МР встановлюється можливий вид закупівлі :

1. безпосередньо у виготівника - здійснюється при великих об'ємах споживання;

2. оптові закупівлі через посередників або біржу - термінові закупівлі або закуповується великий асортимент;

3. закупівлі дрібними партіями в магазинах роздрібної торгівлі - невеликі разові об'єми закупівель;

4. закупівлі через торги за допомогою тендерів . Оголошується конкурс серед продавців.

Через біржі і аукціони в основному закуповується сільськогосподарська сировина і для харчової, шкіряної і текстильної промисловості.

4. Вартісний аналіз заготівельної сфери. В процесі планування матеріального забезпечення підприємства в цілях скорочення витрат повинен здійснюватися вартісний аналіз, результати якого використовуються в процесі ув'язки (узгодження) плану закупівель з кошторисом витрат на виробництво.


16.06.2014; 01:52
хиты: 65
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь